Språk - Ht21 Italienska grundkurs

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Yrkeshögskolekurs

Ämne/kursnamn

Språk - Ht21 Italienska grundkurs

Föreläsare

FM Hemming Erik /

Studiepoäng

3

Kursram

Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.

Kurstider

torsdag 16.9.2021 kl. 18:00-20:45

torsdag 23.9.2021 kl.18:00-20:45

torsdag 7.10.2021 kl.18:00-20:45

torsdag 14.10.2021 kl.18:00-20:45

torsdag 4.11.2021 kl.18:00-20:45

torsdag 18.11.2021 kl.18:00-20:45

torsdag 25.11.2021 kl.18:00-20:45

torsdag 2.12.2021 kl.18:00-20:45

torsdag 9.12.2021 kl.18:00-20:45

Första anmälan

03.06.2021 kl. 09:00

Sista anmälan

25.08.2021

Avgiftstyp

Terminsavgift YH

Avgift €

90

Mål

Efter avslutad kurs har den studerande bekantat sig med språket och den italienska kulturen, lärt sig förstå tydligt tal i lugnt tempo och börjat använda språket i tal och skrift i enkla vardagssituationer. Målet är också ett gott uttal.

Innehåll

Under kursen övas förståelse av enkelt tal med enkel vokabulär som anknyter till konkreta situationer eller den egna erfarenheten. De studerande lär sig berätta om sig själv och sin närmaste krets, att reda sig i enkelt umgänge och i de vanligaste servicesituationerna. De läser korta texter från vardagliga sammanhang (reklam, brev, matsedlar, tidtabeller, texter i dialogform o. dyl.) och skriver korta, enkla meddelanden som har att göra med vardagliga behov och enkla beskrivningar om mycket bekanta ämnen (verkliga eller fiktiva personer, händelser, egna och familjens planer). Studerande ska vid uppgifter öva olika branschspecifika frågor och teman och på detta vis lära sig språket inom sitt branschområde.

Arbetssätt

Dialoger i smågrupper, läsförståelseträning, uttalsövningar, skrivuppgifter, hemläxor.

Examination

Aktivt deltagande, minst 75 % närvaro samt godkända övnings- och inlämningsuppgifter.

Skriftlig tentamen.

Litteratur

Kursmaterialet återfinns i kursrummet på läroplattformen

Utskriven 26 oktober 2021 kl 00:09