Specialpedagogik - Ht21 Särskilt begåvade barn och ungdomar

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Specialpedagogik - Ht21 Särskilt begåvade barn och ungdomar

Föreläsare

PeM, speciallärare Kåll Lotta /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

Kurstider

Närstudier:

fredag 10.12.2021 kl. 17:00-21:00

lördag 11.12.2021 kl. 09:00-16:30

söndag 12.12.2021 kl. 09:00-15:45

Första anmälan

03.06.2021 kl. 09:00

Sista anmälan

17.11.2021

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Mål

Efter avslutad kurs förväntas den studerande:

- kunna redogöra för vad särskild begåvning kan innebära samt ha redskap för att kunna identifiera särskild begåvning bland barn och ungdomar

- ha en förståelse för vilka implikationer särskild begåvning kan ha för den kognitiva, sociala och emotionella utvecklingen hos barn och ungdomar

- ha kunskap om olika typer av undervisningsarrangemang och stödåtgärder som kan vara lämpliga för barn och ungdomar med särskild begåvning samt hur dessa dokumenteras i enlighet med Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen.

Innehåll

- särskild begåvning: definitioner, förekomst och uttrycksformer; identifiering; implikationer för kognitiv, social och emotionell utveckling

- elever med särskild begåvning i skolsammanhang

- undervisningsarrangemang och arbetssätt t.ex. acceleration och berikning

- dokumentation.

Examination

Tentamen eller inlämningsuppgift.

Litteratur

Liljedahl, M. (2018). Särskilt begåvade barn: Förskolans utmaning och möjlighet (Första upplagan.). Stockholm: Gothia Fortbildning AB.

Liljedahl, M. (2017). Särskilt begåvade elever: Pedagogens utmaning och möjlighet (Första upplagan.). Stockholm: Gothia fortbildning.

Neihart, M., Reis, S.M., Robinson N.M. & Moon, S.M. (2002). The social and emotional development of gifted children: What do we know? Waco, Tex.: Prufrock Press.

Robinson, A., Shore, B. M. & Enersen, D. L. (2007). Best practices in gifted education: An evidence-based guide. Waco, TX: Prufrock Press.

Silverman, L. K. (2016). Särskilt begåvade barn. Stockholm: Natur & Kultur.

Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

Utskriven 25 oktober 2021 kl 21:49