Redovisning - Ht21 Bokföring - praktikfall

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Redovisning - Ht21 Bokföring - praktikfall

Föreläsare

ED Söderlund Karolina /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

Kurstider

Närstudier på plats:

fredag 1.10.2021 kl. 17:00-21:00

lördag 2.10.2021 kl. 9:00-13:30

fredag 12.11.2021 kl. 17:00-21:00

lördag 13.11.2021 kl. 9:00-13:30

OBS! Kursen är fullsatt, vänligen avanmäl dig till open@ha.ax ifall du inte ämnar gå.

Första anmälan

03.06.2021 kl. 09:00

Sista anmälan

31.08.2021

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Förkunskaper

Grundkurs i redovisning eller motsvarande kunskaper.

Mål

Efter fullgjord kurs ska den studerande:

- känna till hur en kontoplan är uppbyggd och hur ett bokföringsprogram fungerar

- självständigt visa insikt om bokföring och göra bokslut i ett mindre aktiebolag

- självständigt kunna söka fram och tolka relevant och aktuell information samt tillämpa den i problemlösningssituationer

- visa förståelse av innehållet i olika bokslutsposter, noggrann dokumentation och betydelsen av avstämningsrutiner.

Innehåll

Detta är en kurs i bokförings- och bokslutsteknik. Räkenskapsperiodens olika arbetsskeden gås igenom sett ur producentens synvinkel med hjälp av ett praktikfall - från verifikat till bokslut - där kursdeltagarna samtidigt kan bekanta sig med hur ett bokföringsprogram är uppbyggt.

Litteratur

Titel: Kirjanpidon perusteet - perusteet ja sovellusharjoitukset Författare: Ihantola E-M. o. Leppänen P. Upplaga: senaste upplaga Förläggare: Gaudeamus Tilläggsinformation: Till valda delar(behandlas under kursen)

Titel: Bokslutsmodell för aktiebolag Författare: Rasinaho, K. Upplaga: senaste upplaga Förläggare: ST-Akatemia Tilläggsinformation: Till valda delar

Övrigt material: Övrigt material enligt tentators anvisning

Utskriven 25 oktober 2021 kl 23:36