Psykologi - Ht21 Barnneuropsykologi och utvecklingsstörning

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Psykologi - Ht21 Barnneuropsykologi och utvecklingsstörning

Föreläsare

Legitimerad psykolog Skog fd. Lindfors Fanny /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

Kurstider

lördag 6.11.2021 kl. 9:00-14:45

söndag 7.11.2021 kl. 9:00-12:15

lördag 20.11.2021 kl. 9:00-14:45

söndag 21.11.2021 kl. 9:00-12:15

Första anmälan

03.06.2021 kl. 09:00

Sista anmälan

13.10.2021

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Förkunskaper

Kursen går att avlägga utan förkunskaper i neuropsykologi men det är en fördel om man har grundkunskaper.

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studerande kunna:

- ha grundläggande kunskaper om hjärnans utveckling och den kognitiva utvecklingen

- redogöra för den viktigaste psykologiska terminologin inom barnneuropsykologi och utvecklingsstörning

- känna till vanliga barnneuropsykologiska tillstånd, konsekvenser och behandling.

Lärandemål på examensnivå:

Analytiskt och systematiskt tankesätt gällande kliniska fenomen och deras underliggande mekanismer.

Allmänfärdigheter: Grundläggande kunskap i barnneuropsykologi Analytiskt och systematiskt tankesätt Kritiskt tänkande

Innehåll

Kursens mål är att ge en översikt över sambandet mellan hjärnan, hjärnans utveckling och beteende och genom att ur ett barnneuropsykologiskt perspektiv beskriva och förklara olika barnneuropsykologiska tillstånd som ADHD, dyslexi, Aspergers syndrom, specifika störningar och språkliga störningar. Vidare att ge en teoretisk och praktisk överblick om mental utvecklingsstörning, dess orsaker, konsekvenser och kort om behandling.

Litteratur

Författare: Lagerqvist & Lindgren Förlag: Studentlitteratur Upplaga/år: 2012 Titel: Barn med funktionsnedsättning ISBN/ISSN: Tilläggsinformation: Kapitel 2,3,10,11,14,16 och 23. Nätpublikation: Nej Tidskrift: Nej

Författare: Semrud-Clikeman & Ellison Förlag: Upplaga/år: 2009, 2nd Edition Titel: Child neuropsychology : assessment and interventions for neurodevelopmental disorders ISBN/ISSN: 978-1-4899-8277-3 Tilläggsinformation: Kapitel 1, 3, 5-7, 9-15 Nätpublikation: Nej Tidskrift: Nej

Övrigt material enligt föreläsarens anvisningar.

Utskriven 25 oktober 2021 kl 23:21