Nordiska språk - Ht21 Danska

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Nordiska språk - Ht21 Danska

Föreläsare

Ph.D Sørensen Marie-Louise /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

Kurstider

fredag 10.9.2021 kl. 18:00-21:30

lördag 11.9.2021 kl. 9:00-13:15

fredag 24.9.2021 kl. 18:00-21:30

lördag 25.9.2021 kl. 9:00-13:00

fredag 8.10.2021 kl. 18:00-21:15

lördag 9.10.2021 kl. 9:00-13:00

Första anmälan

03.06.2021 kl. 09:00

Sista anmälan

25.08.2021

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Inledning

Udgangspunktet for kurset er at du skal lære at forstå talt dansk da det oftest er den største udfordring for svensk talende. Kursets fokus vil derfor først og fremmest ligge på at træne dine evner til at forstå talt dansk gennem lytteøvelser af forskellige slags. Vi vil også øve os i dansk udtale og gennemgå andre væsentlige forskelle mellem dansk og svensk (fx ordforråd). Dertil vil vi også beskræftige os med dansk kultur og samfundsforhold.

Mål

Efter godkendt kursus forventes den studerende at:

- kunne forstå dansk i tale og skrift

- kunne redegøre for de vigtigste fonetiske og grammatiske fænomener som adskiller dansk fra svensk

- have basal viden om dansk kultur

- kunne oversætte kortere tekster fra dansk til svensk.

Innehåll

Målet med kurset er at de studerende bliver bekendt med det danske sprogs fonetiske og grammatiske struktur med fokus på forskelle mellem dansk og svensk. Desuden opøves færdigheder i at forstå talt og skrevet dansk. Kurset indeholder en sprogdel og en kulturdel.

Examination

- Nærvær og aktiv deltagelse i undervisningen (28 h)

- Skriftlig prøve uden hjælpemidler

- Skriftlig hjemmeopgave

Litteratur

Kursusmaterialet deles ud.

Utskriven 25 oktober 2021 kl 21:56