Konstvetenskap - Ht21 Störst, bäst och vackrast: Om konsten som maktmedel

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Konstvetenskap - Ht21 Störst, bäst och vackrast: Om konsten som maktmedel

Föreläsare

FM Wolff-Helminen Pia /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

Kurstider

fredag 15.10.2021 kl. 18:00-21:15

lördag 16.10.2021 kl. 8:45-13:45

fredag 29.10.2021 kl. 18:00-21:15

lördag 30.10.2021 kl. 8:45-13:45

Första anmälan

03.06.2021 kl. 09:00

Sista anmälan

22.09.2021

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Innehåll

Har du funderat över varför pyramiderna är så stora, kungliga slotten så pråliga och de offentliga monumenten så många? Makt är den gemensamma faktorn. Kursen Störst, bäst och vackrast: Om konsten som maktmedel (5 sp) ser på hur man med hjälp av konst gett uttryck för olika typer av makt under olika tidsperioder och med olika medel. Allt beror på vem det är som vill ge uttryck för makt och vem budskapet riktas till. Under kursens gång bekantar vi oss bland annat med pampiga byggnader, guld och glitter i heliga bilder, överdådiga hovfestivaler, karikatyrer och krigspropaganda, kommunistisk jätteskulptur och gatukonst.

Examination

Godkända arbetsuppgifter som görs i Moodle.

Litteratur

Kursmaterialet delges under kursen på Moodle.

Utskriven 26 oktober 2021 kl 00:05