Internationell marknadsföring - Ht21 Konsumentbeteende

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Internationell marknadsföring - Ht21 Konsumentbeteende

Föreläsare

ED Ramström Joachim /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

Kurstider

Kursen pågår på nätet under tiden 6.11.2021 - 6.2.2022

Obligatorisk närstudieträff på högskolan lördagen den 13.11.2021 klockan 10:00-17:00

OBS! Inför träffen görs en liten förhandsuppgift som de anmälda hittar i Moodle när kursen öppnas där 6.11.

Första anmälan

03.06.2021 kl. 09:00

Sista anmälan

25.10.2021

Förkunskaper

Grundkurs i marknadsföring, 5 sp eller motsvarande kunskaper.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

- redogöra för och använda grundläggande teorier, modeller och begrepp beträffande konsumentbeteende

- observera och reflektera kring beslutsprocesser på konsumentmarknaden

- identifiera, utvärdera och analysera val av målgrupper och positioneringsstrategier.

Innehåll

Konsumentbeteende handlar om konsumenters tankar, känslor och handlingar inför, under och efter köpbeslut och konsumtion. Målet med kursen är att studenterna bekantar sig med och lär sig tillämpa teorier, modeller och verktyg som används inom marknadsföringsfältet för att undersöka, förstå och påverka konsumenters köpbeteende. Centrala teman är köpbeteende, beslutsprocesser, segmenterings- och positioneringsstrategier m.m.

Arbetssätt

Föreläsningar, övningsuppgifter.

Examination

Godkända övningsuppgifter under kursens gång.

Utskriven 25 oktober 2021 kl 23:35