Informationsvetenskap - Ht21 Kunskapsorganisation

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Informationsvetenskap - Ht21 Kunskapsorganisation

Föreläsare

PD Eskola Eeva-Liisa /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

Kurstider

Kursen pågår under tiden: 4.10-5.12.2021

Närstudier på plats i Mariehamn:

fredag 15.10.2021 kl. 18:00-20:30

lördag 16.10.2021 kl. 9:00-12:30

samt via Zoom:

lördag 30.10.2021 kl. 9:00-12:30

OBS! Närstudiedagarna är inte obligatoriska men inget extra stöd kommer att ges till de som inte deltar i dagarna.

Första anmälan

03.06.2021 kl. 09:00

Sista anmälan

15.09.2021

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Mål

Att ge insikter i dokumentbeskrivningens och innehållsanalysens centrala begrepp och metoder så att de kan tillämpas på de vanligaste informationsbärande medierna.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande:

- överskådligt känna till och förklara skillnaden mellan katalogisering, klassifikation och indexering

- ha en inblick i de viktigaste teorierna och begreppen inom katalogisering, indexering och klassifikation samt kort kunna förklara deras innebörd

- använda tillgängliga beskrivningsregler för att självständigt bibliografiskt beskriva såväl tryckta som elektroniska dokument

- känna till de vanligaste internationella och nationella klassifikationssystemen, tesaurerna och ontologierna, samt deras uppbyggnad

- använda såväl naturligt språk som dokumentationsspråk för att åtminstone grundläggande analysera innehållet i olika typer av dokument

- ha grundläggande kännedom om den semantiska webben och dess betydelse.

Innehåll

Katalogiseringens teori

Innehållsanalysens teori

Katalogisering, indexering och klassifikation av olika typer av dokument

Semantiska webben och metadata

Examination

Uppgifter under kursens gång samt hemtentamen.

Litteratur

Författare: Suominen, Vesa, Saarti, Jarmo & Tuomi, Pirjo. Förlag: BTJ Upplaga/år: 2009 Titel: Bibliografinen valvonta: johdatus luetteloinnin ja sisällönkuvailun menetelmiin ISBN/ISSN: 978-951-692-717-9 (behandlas under kursen)

Författare: Stock, Wolfgang G. , Stock, Mechtild. Förlag: De Gruyter Upplaga/år: 2013 Titel: Handbook of Information Science ISBN/ISSN: 978-3-11-023500-5 Tilläggsinformation: Delen Knowledge representation används i kursen. Nätpublikation

Annat kursmaterial:

Författare: Benito, Miguel. Förlag: Taranco Titel: Kunskapsorganisation Tilläggsinformation: 2. rev. upplagan (2009) finns på http://www.taranco.eu/kunskapsorganisation/ Artikel-materialsamling.

Artikelmaterialsamling i Moodle. Övrig litteratur enligt överenskommelse.

Tilläggsinformation: I kursen används valda delar av litteraturen.

Utskriven 25 oktober 2021 kl 23:19