Informationssystem - Ht21 Investeringsplanering

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Informationssystem - Ht21 Investeringsplanering

Föreläsare

Universitetslärare, PD Heikkilä Markku /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

Kurstider

Närstudier på plats:

fredag 24.9.2021 kl. 18:00-21:15

lördag 25.9.2021 kl. 9:00-12:15

fredag 8.10.2021 kl. 18:00-21:15

lördag 9.10.2021 kl. 9:00-12:15

Första anmälan

03.06.2021 kl. 09:00

Sista anmälan

01.09.2021

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Förkunskaper

Ekonomisk matematik eller motsvarande kunskaper.

Mål

Investeringsplanering har som mål att ge grunderna i den finansiella analys som företagsledning behöver för att kunna fatta väl genomtänkta investeringsbeslut. I kursen introduceras välkända metoder som nuvärde, nettonuvärde, internränta och realoptionsvärdering. Också moderna investeringsteorier, t.ex. portföljteorin (Markowitz) och kapitalprissättningsmodellen (CAPM) introduceras. Kunskaperna tillämpas i värderingen av kapitalinvesteringar i en informationssystematisk omgivning. Optimerings- och simulationsverktyg används för lösningen av portföljoptimeringsproblem och för riskhantering.

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om centrala begrepp i planeringen av kapitalinvesteringar (kapital, kassaflöde, ränta, diskontering, avkastning, nuvärde), om förhållandet mellan risk och avkastning och om effekten av riskspridning. Kunskaperna utvidgas vidare till praktiskt utförande av lönsamhetskalkyler och projektanalys som stöd för investeringsbeslut med en betoning av resursförbrukning i IT-projekt och industriella investeringar.

Litteratur

Titel: Investeringsbedömningens grunder: från traditionella metoder till realoptioner Författare: Armerin, Fredrik, Song, Han-Suck Upplaga: 2014 Förläggare: Studentlitteratur AB, Lund ISBN: 978-91-44-09469-4

Titel: Principles of corporate finance Författare: Richard A. Brealey, Stewart C. Myers and Franklin Allen Upplaga: 10th global ed., 2011 Förläggare: Irwin McGraw-Hill ISBN: 0-07-246766-5

Övrigt material: Material på kursens hemsida i Moodle.

Utskriven 25 oktober 2021 kl 22:49