Idrottspsykologi - Ht21 Mental träning

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Idrottspsykologi - Ht21 Mental träning

Föreläsare

Idrottspsykologisk rådgivare och mental coach Treier Christoph /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

Kurstider

fredag 1.10.2021 kl. 17:00-21:30

lördag 2.10.2021 kl. 9:00-17:30

söndag 3.10.2021 kl. 9:00-13:45

Kursen hålls med närstudier om pandemiläget så tillåter.

Första anmälan

03.06.2021 kl. 09:00

Sista anmälan

08.09.2021

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Förkunskaper

Motivation och intresse för ämnet.

Mål

Att deltagarna skall tillägna sig målsättningarna för kursen och erhålla grundläggande kunskap om mental träning. Kursen är inte avsedd att ge kompetens för att undervisa andra i ämnet.

Innehåll

Kursen är en introduktionskurs som vänder sig till såväl tävlings- som motionsidrottare och icke-idrottare, eftersom framgångsfaktorerna är desamma inom idrott som inom andra områden. Kursen handlar om hur man kan träna sig själv mentalt för att nå bästa möjliga resultat, främst inom idrott, friskvård och hälsa. Kursen ger både teoretisk och evidensbaserad praktiskt tillämpbar kunskap.

Arbetssätt

Föreläsningar, seminarier och hemuppgifter.Om möjligt hålls kursen med närstudier, i annat fall hålls kursen på distans.

Examination

Inlämningsuppgift.

Litteratur

Uneståhl, L.-E., & Nilsson, A. (2016). Mental träning i idrott. Buena Vida.

Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

Utskriven 25 oktober 2021 kl 23:44