Arbetsplatspsykologi - Ht21 Arbetsplatsmobbning

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Arbetsplatspsykologi - Ht21 Arbetsplatsmobbning

Föreläsare

PeM Lindholm-Gerlin Carola /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

Kurstider

måndag 1.11.2021 kl. 17:00-20:00 (närvaro)

onsdag 17.11.2021 kl. 17:00-20:00 (via Zoom)

måndag 29.11.2021 kl. 17:00-20:00 (närvaro)

onsdag 8.12.2021 kl. 17:00-20:00 (via Zoom)

måndag 13.12.2021 kl. 17:00-20:00 (närvaro)

OBS! Kursen har en lång väntelista. Vänligen avboka omgående din plats ifall du inte ämnar gå.

Första anmälan

03.06.2021 kl. 09:00

Sista anmälan

06.10.2021

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Mål

Efter genomgången kurs skall studerande inneha kunskap om det som innehållet eftersträvar.

Innehåll

Kursen behandlar förekomst av arbetsplatsmobbning, och dess orsaker både på individplan och på ett strukturellt plan. Vidare behandlas psykologiska konsekvenser för offret och organisationen och hur man kan motverka och förebygga mobbning på arbetsplatser.

Arbetssätt

Ledd undervisning, grupparbeten, individuellt arbete, övriga arbetsformer.

Examination

Examinationssättet bestäms tillsammans med deltagarna.

Litteratur

Blomberg, S. 2016. Mobbning på jobbet. Uttryck och åtgärder. Studentlitteratur.

Östberg, K. & Eriksson, L. 2009. Mobbning på arbetsplatsen. Uppsala Publishing House. 978-91-7005-388-7

Övrig information

Kursen ingår i ett grundstudieblock om 25 sp i ämnet arbetsplatspsykologi (5 av 6 delkurser). De olika delarna är:

Organisationspsykologi (5 sp)

Ledarskap I (5 sp)

Ledarskap II (5 sp)

Konflikthantering (5 sp)

Utmattningssyndrom (tidigare Burnout-problematik) (5 sp)

Arbetsplatsmobbning (5 sp)

Skild anmälan ska göras till varje delkurs!

Utskriven 25 oktober 2021 kl 22:58