Arbetsplatspsykologi - Ht21 Utmattningssyndrom

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Arbetsplatspsykologi - Ht21 Utmattningssyndrom

Föreläsare

PeM Lindholm-Gerlin Carola /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

Kurstider

måndag 23.8.2021 kl. 17:00-20:00 (närvaro)

onsdag 8.9.2021 kl. 17:00-20:00 (via Zoom)

måndag 20.9.2021 kl. 17:00-20:00 (närvaro)

onsdag 29.9.2021 kl. 17:00-20:00 (via Zoom)

måndag 4.10.2021 kl. 17:00-20:00 (närvaro)

OBS! Kursen är fullsatt, vänligen meddela kansliet på open@ha.ax omgående ifall du inte ämnar delta så kan någon annan få din plats.

Första anmälan

03.06.2021 kl. 09:00

Sista anmälan

16.06.2021

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Mål

Studerande lär sig att identifiera orsaker till stress och utmattningssyndrom, känna igen vanliga symptom, samt igenkänna de olika stadierna i återhämtningsprocessen. Metoder för hantering och förebyggande av stress för utmattningssyndrom behandlas.

Allmänfärdigheter: Efter genomgången kurs förväntas de studerande inneha grundläggande kunskap om utmattningssyndrom och stress.

Innehåll

Att förmedla kunskap om stress och utmattningssyndrom samt hur dessa kan hanteras och motverkas. Bakomliggande orsaker till utmattningssyndrom, de vanligaste symptomen, samt återhämtningsprocessen behandlas. Arbetsrelaterad stress samt underliggande biologiska orsaker till stress gås igenom.

Arbetssätt

Ledd undervisning, grupparbeten, individuellt arbete, övriga arbetsformer.

Examination

Examinationssättet bestäms tillsammans med deltagarna.

Litteratur

Maslach, C. & Leiter, M.P. (2000). Sanningen om utbrändhet. Hur jobbet förorsakar personlig stress och vad man kan göra åt det. Natur och kultur.

Dellson, P. (2015). Väggen. En utbränd psykiaters noteringar. Natur och Kultur.

Sapolsky, R.M. (2003). Varför zebror inte får magsår. Natur och Kultur.

Bengtsson, F. (2003). Vägen vidare. Om utbrändhet som en möjlighet. Cordia.

Alternativ litteratur:

Maslach, C. & Leiter, M.P. (1999). Sanningen om utbrändhet. Stockholm: Natur och Kultur.

Jones, H. (1999). Handbok i stresshantering. Falun: Richters.

Övrig information

Kursen ingår i ett grundstudieblock om 25 sp i ämnet arbetsplatspsykologi (5 av 6 delkurser). De olika delarna är:

Organisationspsykologi (5 sp)

Ledarskap I (5 sp)

Ledarskap II (5 sp)

Konflikthantering (5 sp)

Utmattningssyndrom (tidigare Burnout-problematik) (5 sp)

Arbetsplatsmobbning (5 sp)

Skild anmälan ska göras till varje delkurs!

Utskriven 25 oktober 2021 kl 22:42