Kommunikation - Ht21 Svåra samtal i arbete med människor

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Fortbildningskurs

Ämne/kursnamn

Kommunikation - Ht21 Svåra samtal i arbete med människor

Föreläsare

leg. socialarbetare, magister i socialt arbete Granberg Jonna /

Kursram

Kurspriset bestäms direkt efter att anmälningstiden gått ut och är enligt följande:

Vid minst 10 deltagare 230€+24 % moms

Vid minst 15 deltagare 160€+24% moms

Kurstider

Fredag den 8 oktober 2021 kl 09:00-15:00

Fredag den 29 oktober 2021 kl 09:00-15:00

Första anmälan

03.06.2021 kl. 09:00

Sista anmälan

10.09.2021

Bindande anmälan

Ja.

Avgiftstyp

Kursavgift (24% moms tillkommer)

Avgift €

230

Kommentar

Inkl för- och eftermiddagskaffe

Målgrupp

Kursen riktar sig till professionella yrkesutövare inom pedagogik, socialt arbete eller andra områden där svåra samtal med ungdomar, vuxna, anhöriga eller föräldrar är en del av arbetet. Exempel på yrkesgrupper som kan ha nytta av kursen är bl.a. utbildningschefer, rektorer, lärare, kuratorer, psykologer, socialarbetare, socionomer, äldreomsorgsledare, daghemsföreståndare och lärare i barnomsorgen.

Mål

Utbildningen ökar din förmåga att hantera svåra samtal. Utbildningens fokus ligger såväl på förmågan att hantera dina egna känslor och reaktioner som på ett konstruktivt bemötande av personen du möter.

Innehåll

Att arbeta med människor kräver en välutvecklad kompetens, särskilt då du möter personer som mår dåligt eller har ett omfattande behov av stöd eller service.

Under utbildningen diskuterar vi bl.a. följande utgående från teori och erfarenheter som är aktuella för deltagarna:

- hur tacklar du dina egna känslor när du möts av projicerade känslor, misstro eller kritik?

- hur hanterar du en situation då personen du möter behöver mer än vad du har att erbjuda?

- hur skapar du ett förtroende hos individer som har svårt att lita på att du vill dem väl?

- hur kan du på ett konstruktivt sätt förmedla beslut eller information?

Arbetssätt

Utbildningen varvar teori, diskussion och praktiska övningar och utgår från de problemområden som är aktuella för deltagarna.

Examination

Efter genomförd utbildning och deltagande i båda kursdagar erhåller du ett intyg.

Övrig information

Jonna Granberg är leg. socialarbetare med en magisterexamen i socialt arbete, har en yrkesexamen som teamledare och studerar till psykoterapeut steg 1 KBT. Jonna har under många år arbetat med svåra samtal inom socialvården som socialchef, socialkurator och socialarbetare. Jonna har också god insyn i skolans utmaningar. Idag arbetar hon med samtalsstöd och organisationskonsultation i sitt eget företag Dandelia, www.dandelia.ax.

Utskriven 25 oktober 2021 kl 23:51