Karriärvägledning - Vt21 Påtvingad förändring – öppning för nya möjligheter

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Fortbildningskurs

Ämne/kursnamn

Karriärvägledning - Vt21 Påtvingad förändring – öppning för nya möjligheter

Föreläsare

PeM Lindholm-Gerlin Carola /

Kursram

Står du inför förändringar i din yrkeskarriär?

Denna kurs är planerad för att utgående från den erfarenhet och de styrkor du har utforska hur även en påtvingad förändring kan leda till nya möjligheter. Kursen är främst riktad till dem som har högskoleutbildning.

Kurstider

Tisdag 16.2 2021 kl 09:00-12:00

Tisdag 9.3 2021 kl 09:00-12:00

Tisdag 13.4 2021 kl 09:00-12:00

Om coronan gör det omöligt att träffas, så ordnas kursen via zoom.

Första anmälan

09.12.2020 kl. 09:00

Sista anmälan

29.01.2021

Bindande anmälan

Ja.

Avgiftstyp

Kursavgift (24% moms tillkommer)

Avgift €

145

Kommentar

inkl för och eftermiddagskaffe.

Mål

Målet är att du har en individuell plan för hur gå vidare, baserat på dina intresseområden, styrkor och din motivation, och att du under våren tagit några steg åt detta håll och provat dig fram.

Deltagarna sparrar varandra i sparringpar, så att alla har en inidivid som är intresserad av det man provar på och uppmuntrar när man kanske känner sig uppgiven.

Innehåll

Påtvingad förändring och hjärnan

Identifiera det som händer i vår hjärna när något vi inte önskat oss sker och vad vi kan göra för att ur stress och försvar se möjligheter

- stress och känslohantering

- beslutsförmåga, planering

- relationer, samverkan

- förmåga till förändring och lärande.

Nya möjligheter

Kartläggning av historia, nuläge och framtid för att möjliggöra beslut

Besluta vad göra och prova sig fram

- eget kunnande

- livssituation

- intresseområden

- nätverk.

Uppföljning och nästa steg

Vad har jag lärt mig, var står jag nu, vad är nästa steg

- eget kunnande bas för produkter eller personligt brand

- olika former för arbete (företagare, freelancare osv).

Arbetssätt

Utbildningen är byggd enligt aktivitets- och erfarenhetsinlärning, dvs man har korta föreläsningar och provar sedan teorin i praktiken och följer upp även på litet längre sikt vad man konkret haft nytta av och lärt sig. Detta delger man sedan också åt varandra, så att man även har nytta av varandras erfarenheter och kunskap.

Utskriven 20 januari 2021 kl 15:44