Företagsekonomi - Vt21 Löneräkning och personaladministration

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Fortbildningskurs

Ämne/kursnamn

Företagsekonomi - Vt21 Löneräkning och personaladministration

Föreläsare

/

Kursram

Utbildningen ordnas i samarbete med Hanken & SSE Executive Education.

Kurstider

Modul 1:

Tisdag 20.4.2021 kl 09:00- 12:00 (ges online)

Onsdag 21.4.2021 kl 09:00-12:00 (ges online)

Torsdag 22.4. 2021 kl 09:00-16:00

Modul 2:

Tisdag 4.5.2021 kl 09:00-16:00

Onsdag 5.5.2021 kl 09:00-16:00

Första anmälan

09.12.2020 kl. 09:00

Sista anmälan

23.03.2021

Bindande anmälan

Ja.

Avgiftstyp

Kursavgift (24% moms tillkommer)

Avgift €

1590

Kommentar

inkl för- och eftermiddagskaffe och elektroniskt kursmaterial.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till löneräknare och personaladministratörer som

ansvarar för företagets personal- och lönefrågor samt arbetsrättsliga frågor. Programmet vänder sig även till ägare/personal på bokföringsbyråer

som sköter löneräkning åt sina kundföretag.

Mål

Under utbildningen får du en grundläggande genomgång av de löneadministrativa rutinerna samt arbetsrättens koppling till löne- och personaladministrationen.

Utbildningen ger dig en inblick i hur den finska arbetsrätten fungerar.

Vi går även igenom de centrala punkterna i kollektivavtalen som deltagande

företag är bundna till.

Under utbildningens gång får du även möjlighet att diskutera

aktuella problem med övriga kolleger från andra organisationer

och få svar av experter på de frågor du har gällande din egen

organisation.

Tidigare deltagare har gett programmet snittbetyget 4,8/5.

Innehåll

Modul 1

20 april-21 april 2021: (Karl-Johan Sigfrids, online föreläsningar)

Företagets löneadministrativa

rutiner

- lönebetalning och krav på lönebokföring

- förskottsinnehållning

- arbetsgivaravgifter och deras betalningsgrund

- kostnadsersättningar

- natura förmåner och personalförmåner.

22 april 2021: (Dan Liljedal)

Praktisk och teknisk löneräkning

- genomgång av arbetsmetoder och -rutiner

olika problemsituationer

- underlag för löneräkning

- hantering av kontakter till löntagare och uppdragsgivare

- praktiska lösningar

- underlag för att underlätta praktiska löneräkningar

- möjligheter att överföra data från externa tidsuppföljningssystem.

Modul 2

4 maj 2021: (Max Lindholm)

Finsk arbetsrätt och centrala

kollektivavtal

- arbetsavtalsrätt (ingående av arbetsavtal, anställningsformer,

ändring av arbetsavtal, avslutande av arbetsavtal)

- arbetstagarens frånvaro (sjukfrånvaro, ledigheter,

semester).

5 maj 2021: (Max Lindholm)

Finsk arbetsrätt och

centalakollektivavtal, fortsätter

- integritetsskydd i arbetslivet

- centrala kollektivavtal (tillämpningsområden, arbetstidsreglering, semester,

lön, övriga bestämmelser)

- GDPR.

Övrig information

Utbildningen hålls av Karl-Johan Sigfrids, ekon.mag. Utexaminerad från Handelshögskolan vid Åbo Akademi 1981. Har under de senaste 20 åren på heltid arbetat med utbildning inom mervärdes- och företagsbeskattning samt extern redovisning med bl.a. de flesta av landets handelskamrar, Skatteförvaltningen, ett stort antal bokföringsbyråer, Finlands kommunförbund m.fl. som uppdragsgivare. Vald till Handelskamrarnas årets utbildare 2015. Hemsida: www.certima.fi

Dan Liljedal, ekon.mag, utexaminerad från Svenska handelshögskolan i Vasa 1985. GRM revisorsexamen år 1995. Grundade bokföringsbyrån Oy Dama Consulting Ab 1987 och har sedan dess arbetat heltid som företagare inom redovisningsbranschen. Löneredovisning har hela tiden varit en del av vardagen. Har vid sidan om företagande även kontinuerligt haft olika uppdrag som föreläsare.

Max Lindholm, advokat. Driver sedan 2009 en egen advokatbyrå i Helsingfors. Under studierna vid Helsingfors Universitet specialiserade han sig främst på arbetsrätt, men också på avtalsjuridik och familje- och kvarlåtenskapsrätt. Han har i drygt tio års tid jobbat med affärsjuridiska frågor på Förbundet för Finsk Handel och Företagarna i Finland samt som Personalchef för Varner Retail AS i Finland.

Hemsida: http://maxlindholm.fi/sv/

Utskriven 20 januari 2021 kl 15:29