Vård - Vt21 Kroppens regleringssystem samt hur man kan påverka dem medicinskt - en inblick i det kardiovaskulära systemet

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Fortbildningskurs

Ämne/kursnamn

Vård - Vt21 Kroppens regleringssystem samt hur man kan påverka dem medicinskt - en inblick i det kardiovaskulära systemet

Föreläsare

/

Kursram

Kurspriset bestäms direkt efter att anmälningstiden gått ut och är enligt följande:

Vid minst 10 deltagare 365€+24 % moms

Vid minst 12 deltagare 330€+24% moms

Vid minst 15 deltagare 280€ +24% moms

Kurstider

Fredag den 19.3.2021 kl 09:00-16:00

OBS! Om coronaläget så kräver hålls dagen på distans.

Första anmälan

09.12.2020 kl. 09:00

Sista anmälan

19.02.2021

Bindande anmälan

Ja.

Avgiftstyp

Kursavgift (24% moms tillkommer)

Avgift €

365

Målgrupp

Målgrupp för utbildningen är vårdare inom allmän sjukvård, farmaceuter och provisorer.

Innehåll

Innehållet i kursen är bl.a. följande:

- introduktion till kroppens regleringssystem – kort om hormonell och nervös reglering samt hur cellernas funktion påverkas av signalsubstanser

- vårt hjärt- o kärlsystem. Hur är det uppbyggt och hur regleras det?

- njurarnas och lungornas roll i regleringen av vätskebalans, pH och elektrolyter

- cirkulationssystem och vätskebalans. Hur hänger allt ihop? Vad kan gå fel och hur kan man behandla det med farmaka.

Arbetssätt

Utbildningen består av föreläsningar, diskussioner och eventuellt även praktiska patientfall.

Övrig information

Mikael Segerstråle är forskare och universitetslektor i neurovetenskaper. Han arbetar på Helsingfors Universitet och fungerar också som studiehandledare. Mikael har en 20 års erfarenhet av undervisning, speciellt inom människans fysiologi. Förutom universitetet har han agerat som utbildare på bl.a. Suomen Lääketietokeskus och olika läkemedelsföretag.

Utskriven 20 januari 2021 kl 15:14