Hållbar utveckling/Sustainability Studies - Vt21 Introduktion till hållbar utveckling

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Yrkeshögskolekurs

Ämne/kursnamn

Hållbar utveckling/Sustainability Studies - Vt21 Introduktion till hållbar utveckling

Föreläsare

MSc Scott Erica / m.fl.

Studiepoäng

3

Kursram

Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.

Kurstider

OBS! Kursen startar på distans den 21.1, mer info skickas så fort allt är klart. I mån av möjlighet hålls vissa kurstillfällen som närstudier. Oberoende så håller dessa kurstider:

torsdag 21.1.2021 kl.18:00-20:30

torsdag 28.1.2021 kl.18:00-20:30

torsdag 4.2.2021 kl.18:00-20:30

torsdag 11.2.2021 kl.18:00-20:30

torsdag 18.2.2021 kl.18:00-20:30

torsdag 11.3.2021 kl.18:00-20:30

Första anmälan

09.12.2020 kl. 09:00

Sista anmälan

06.01.2021

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Mål

Deltagaren får grundläggande förståelse för utmaningar och möjligheter inom hållbar utveckling på ett lokalt och globalt plan. Kunskaperna och insikterna är tillämpningsbara i kursdeltagarens arbetsliv.

Innehåll

1. Nedslag i historien - från miljö till hållbar utveckling.

2. Strategisk hållbar utveckling.

3. Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland.

4. Planetära gränser och goda exempel.

5. Social hållbarhet.

6. Presentation av slutuppgift.

Kursen knyter genomgående an till Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda och FN:s globala mål. Under kursens gång får deltagaren möjlighet att förhålla sig till hållbar utveckling på det individuella och kollektiva planet likväl som på ett globalt och lokalt plan (läs mer i bifogade PDF-filen).

Examination

Aktiv närvaro vid närstudietillfällena (minst 75%), godkända kursuppgifter, godkänd slutuppgift.

Litteratur

Länk till PDF-fil med litteraturlista samt närmare presentation av innehållet och närstudiedagarna:

https://drive.google.com/file/d/1vQThbslgOpZOXSBbhuQodHDRi3UJUxmg/view?usp=sharing

Övrig information

Våren 2021 erbjuds också en Fortsättningskurs i hållbar utveckling (5 sp).

Utskriven 20 januari 2021 kl 15:17