Hållbar utveckling/Sustainability Studies - Vt21 Fortsättningskurs i hållbar utveckling

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Yrkeshögskolekurs

Ämne/kursnamn

Hållbar utveckling/Sustainability Studies - Vt21 Fortsättningskurs i hållbar utveckling

Föreläsare

MSc Scott Erica / m.fl.

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.

Kurstider

torsdag 25.3.2021 kl.18:00-20:30

torsdag 8.4.2021 kl.18:00-20:30

torsdag 15.4.2021 kl.18:00-20:30

torsdag 22.4.2021 kl.18:00-20:30

torsdag 29.4.2021 kl.18:00-20:30

torsdag 20.5.2021 kl.18:00-20:30

Första anmälan

09.12.2020 kl. 09:00

Sista anmälan

03.03.2021

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Förkunskaper

Godkänd närvaroprocent (75%) vid introduktionskursen i hållbar utveckling är ett krav för deltagande.

Mål

Deltagaren får fördjupad förståelse för komplexa utmaningar och möjligheter inom ledarskap och verksamhetsstyrning för hållbar utveckling på ett lokalt och globalt plan. Insikterna är tillämpningsbara i kursdeltagarens arbetsliv.

Innehåll

1. Översiktlig genomgång av hållbarhetsutmaningen och strategisk metod.

2. Fred och juridiska rättigheter som en förutsättning för hållbar utveckling.

3. Att göra skillnad med hjälp av psykologi.

4. Ekonomins roll som ett medel för hållbar utveckling.

5. Ledarskap för omställning.

6. Presentation av slutuppgift.

Kursen knyter genomgående an till Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda och FN:s globala mål. Under kursens gång får deltagaren möjlighet att förhålla dig till hållbar utveckling på det individuella och kollektiva planet likväl som på ett globalt och lokalt plan. (läs mera i bifogade PDF-filen).

Examination

Aktiv närvaro vid närstudietillfällena (minst 75%), godkända kursuppgifter, godkänd slutuppgift.

Litteratur

Länk till PDF-fil med litteraturlista samt närmare presentation av innehållet och närstudiedagarna:

https://drive.google.com/file/d/1t-XElAC8bcnecq4vBWypugEMwwZ1Q2yy/view?usp=sharing

Utskriven 20 januari 2021 kl 15:02