Arbetsplatspsykologi - Vt21 Konflikthantering

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Arbetsplatspsykologi - Vt21 Konflikthantering

Föreläsare

PeM Lindholm-Gerlin Carola /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

Kurstider

måndag 12.4.2021 kl. 17:00-20:15 (närstudier)

onsdag 21.4.2021 kl. 17:00-20:15 (distans)

måndag 3.5.2021 kl. 17:00-20:15 (närstudier)

onsdag 19.5.2021 kl. 17:00-20:15 (distans)

måndag 24.5.2021 kl. 17:00-20:15 (närstudier)

Om inte närstudier är möjliga körs kursen helt på distans.

OBS!Vi har lång väntelista på denna kurs. Om du som är anmäld inte ämnar gå kursen vänliga avboka din plats så följande i kön kan delta (open@ha.ax eller 018-537711).

Första anmälan

09.12.2020 kl. 09:00

Sista anmälan

22.03.2021

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Mål

Studerande får en inblick i vad konflikter på arbetsplatser vanligtvis handlar om, vilka de vanligaste orsakerna är och hur det går till när en konflikt eskalerar. Kursen förmedlar kunskap om hur man kan hantera och lösa konflikter på en arbetsplats på ett konstruktivt sätt. Dessutom diskuteras hur man kan förebygga att konflikter uppstår och hur man bygger upp ett bra arbetsklimat.

Allmänfärdigheter: Efter genomgången kurs skall den studerande inneha kunskap om det som målsättningen eftersträvar.

Innehåll

Att ge en inblick i hur man kan hantera konflikter på arbetsplatsen.

Arbetssätt

Ledd undervisning, grupparbeten, individuellt arbete, övriga arbetsformer.

Examination

Examinationssättet bestäms tillsammans med deltagarna.

Litteratur

Jordan, T. 2015. Konflikthantering i arbetslivet. Förstå, hantera, förebygg. Gleerups.

Isokorpi, T. 2006. Napit vastakkain. Ristiriidat, rajat ja ratkaisut. PS-kustannus. (behandlas under kursen)

Lennéer Axelson & Thylefors. 1996. Om konflikter. Hemma och på jobbet. Stockholm: Natur och kultur.

Övrig information

Kursen ingår i grundstudierna (25 sp, fem av kurserna) i arbetsplatspsykologi.

De olika delkurserna är:

Organisationspsykologi (5 sp)

Ledarskap I (5 sp)

Ledarskap II (5 sp)

Konflikthantering (5 sp)

Utmattningssyndrom (5 sp)

Arbetsplatsmobbning (5 sp)

Kom ihåg att anmäla dig separat till varje delkurs!

Utskriven 20 januari 2021 kl 14:30