Språk - Vt21 Spanska fortsättningskurs

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Yrkeshögskolekurs

Ämne/kursnamn

Språk - Vt21 Spanska fortsättningskurs

Föreläsare

FM Hemming Erik /

Studiepoäng

3

Kursram

Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.

Kurstider

tisdag 19.1.2021 kl. 18:00-20:45

tisdag 26.1.2021 kl. 18:00-20:45

tisdag 2.2.2021 kl. 18:00-20:45

tisdag 9.2.2021 kl. 18:00-20:45

tisdag 16.2.2021 kl. 18:00-20:45

tisdag 2.3.2021 kl. 18:00-20:45

tisdag 9.3.2021 kl. 18:00-20:45

tisdag 16.3.2021 kl. 18:00-20:45

Första anmälan

09.12.2020 kl. 09:00

Sista anmälan

06.01.2021

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Förkunskaper

Spanska grundkurs, 3 sp eller motsvarande.

Mål

Den studerande skall efter genomgången kurs ha kommunikativa kompetenser motsvarande nivå B1 på CEFR-skalan:

- Förstå det huvudsakliga innehållet i tydligt talad standardspanska om ämnet är bekant

- Förstå det huvudsakliga innehållet i texter som handlar om redan bekanta förhållanden i vanliga genrer

- Samtala om enkla sakförhållanden och ens personliga situation med en välvillig interlokutör

- Skriva korta och enkla meningar om konkreta saker i presens, framtid och dåtid

Innehåll

- Texter ur läroboken och från andra media, i sht Internet. Texterna förekommer alltid i samband med bilder och/eller ljud/video för att ge mera kontext.

- Betoning på interaktion och att det inte alltid är nödvändigt att förstå 100 % av texter - ej heller att producera helt korrekta meningar

- Jämförelser med engelska texter för att understryka att cirka 50% av de spanska orden bör vara bekanta

- Ljudinspelningar för att träna uttal

- Skrivande, i sht dialoger, som sedan framförs

- Internetresurser: språkinställningar av mjukvara, nyheter, musik, video

Arbetssätt

Muntliga och skriftliga övningar.

Examination

Skriftlig tentamen, minst 50% närvaro och alla muntliga och skriftliga uppgifter godkända.

Litteratur

Waldenström, E., Westerman, N. & Wik-Bretz, M. (2007). Caminando. 1. Stockholm: Natur & Kultur.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Webbplattform med dokument och länkar till material.

Utskriven 20 januari 2021 kl 16:32