Informationssystem - Vt21 Kravhantering av mjukvarusystem

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Informationssystem - Vt21 Kravhantering av mjukvarusystem

Föreläsare

ED Sell Anna /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

Kurstider

Kursen går online under tiden 12.1-17.3.2021.

Första anmälan

09.12.2020 kl. 09:00

Sista anmälan

15.12.2020

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Mål

Efter godkänd kurs förväntas den studerande kunna:

- definiera och förstå skillnaden mellan olika systemutvecklingsmetodologier och livscykler

- definiera och utföra en kravanalys samt förstå och definiera alla aspekter som täcks av en kravanalys (användbarhet, säkerhet, etik, legala aspekter osv).

- analysera ett domänproblem och modellera detta problem med hjälp av lämpliga modelleringstekniker (t.ex. UML).

Innehåll

Kursens syfte är att ge teoretiska och praktiska kunskaper i metoder, tekniker och verktyg för att analysera krav, behov och genomförbart av mjukvarusystem.

Litteratur

Enligt föreläsarens anvisningar.

Utskriven 19 januari 2021 kl 06:26