Juridik - Vt21 Prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning 20.3.2021

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Juridik - Vt21 Prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning 20.3.2021

Föreläsare

/

Kurstider

Lördagen den 20 mars 2021 klockan 9:00-13:00

Första anmälan

09.12.2020 kl. 09:00

Sista anmälan

04.03.2021

Avgift €

20

Målgrupp

Provet i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning är avsedd för personer som arbetar eller som planerar att arbeta inom utbildningsverksamheten på Åland. Enligt landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (2020:99) är avläggande av provet ett av behörighetskraven för tjänsterna som barnomsorgschef, grundskolechef, utbildningschef, daghemsföreståndare, rektor och skolföreståndare.

Innehåll

Examinanden ska känna till de ändringar av de till examensfordringarna hörande författningarna som har publicerats i Ålands författningssamling senast en månad före provtillfället.

Examination

Provet avläggs genom en skriftlig tentamen och består av tre essäfrågor. I den skriftliga tentamen får examinanden använda sig av de författningar och den litteratur som ingår enligt examensfordringarna. Materialet kan tas med till tentamenstillfället i fysiskt/digitalt format. Tentamen kan skrivas på egen medhavd dator.

Intyg skickas till examinanden efter att provprestationen har godkänts.

Litteratur

Författningslista

Ursprungliga lagförslaget:

- LF 28/2018–2019

- Lag- och kulturutskottets betänkande 23/2018–2019

- Lagtingets beslut 74/2019

- Ålandsdelegationens utlåtande av 25.11.2019 (Diarienr. D 10 19 01 65)

- Högsta domstolens utlåtande (OH 2019/268) gällande Ålands lagtings beslut 27.9.2019 om antagande av landskapslag om barnomsorg och grundskola

- Landskapslag om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2020:32)

Första ändringsförslaget:

- LF 11/2019–2020

- Lag- och kulturutskottets betänkande 7/2019-2020

- Lagtingets beslut 11–19/2020

- Ålandsdelegationens utlåtande 11.6.2020 (Diarienr D 10 20 01 18 - D 10 20 01 26)

- Högsta domstolens utlåtande (OH 2020/168) gällande Ålands lagtings beslut 26.6.2020 om antagande av landskapslag om ändring av grundskolelagen för landskapet Åland

- Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2020:52)

Andra ändringsförslaget:

- LF 7/2019–2020

- Social- och miljöutskottets betänkande 4/2019–2020

- Lagtingets beslut 30/2019–2020

- Ålandsdelegationens utlåtande 11.6.2020 (Diarienr D 10 20 01 5 - D 10 20 01 15)

- Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2020:72)

Tredje ändringsförslaget:

- LF 28/2019–2020

- Lag- och kulturutskottets betänkande 20/2019–2020

- Lagtingets beslut 67/2020

- Ålandsdelegationens utlåtande 28.10.2020 (Diarienr D 10 20 01 51)

- Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2020:132)

Förordning om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2020:99)

- Landskapsförordning om ändring av landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2020:117)

Utskriven 20 januari 2021 kl 14:27