Pedagogik - Vt21 Fortbildning i förskolepedagogik, Dag 4

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Uppdragsutbildning

Ämne/kursnamn

Pedagogik - Vt21 Fortbildning i förskolepedagogik, Dag 4

Föreläsare

PeD Henriksson Ann-Catherine /

Kursram

Öppna högskolan arrangerar i samarbete med Centret för livslångt lärande en fort-bildningshelhet i förskolepedagogik med fokus på verksamheten med 6-åriga barn.

Första kursdagen hölls på våren 2020 och nu kommer resterande fyra under våren 2021.

Fortbildningen är gratis för deltagarna och bekostas av Ålands landskapsregering.

Kurstider

Tisdagen den 13.4.2021 klockan 9:00-15:00 på Högskolan Norra, Neptunigatan 17. OBS! Om coronaläget så kräver hålls dagen på distans.

Lunchpaus 12.00-13.00, möjlighet att värma medhavd mat finns. Kaféet är öppet under kaffepausen.

OBS! Ta med egen lärplatta eller telefon för att kunna dokumentera.

Första anmälan

09.12.2020 kl. 09:00

Sista anmälan

28.03.2021

Målgrupp

Personal inom barnomsorgen på Åland.

Observera att önskemålet är att en person från varje daghem deltar vid varje tillfälle. Antingen samma person eller olika personer.

Antal platser: 38.

Mål

Matematik finns överallt i förskolans vardag bara vi tittar omkring oss genom matematikglasögon. Under fortbildningsdagen utnyttjar vi bl.a. lekar, berättelser och rörelse som pedagogiskt stöd för att träna tal- och tidsuppfattning, mätning, geometri, matematiska relationer, programmering och problemlösning. Barnets helhetsbetonade lärande ökar då olika sinnen på flera olika sätt är involverade i aktiviteterna. Vi reflekterar kring hur det matematiska tänkandet utvecklas hos barn i olika ålder, hur det matematiska lärandet är kopplat till barnets språkutveckling och hur vi som pedagoger kan stöda barnets lärande.

Innehåll

Jag räknar och klurar - matematik och problemlösning i förskolan.

Arbetssätt

Eftersom tanken är att bara en person från varje daghem deltar ska hen föra kunskapen från kursdagen vidare till sina kolleger på jobbet. Verktyg och stöd för detta kommer att ges under dagen.

Litteratur

Här finns länk till programupplägget för alla fem olika kursdagarna våren 2020-våren 2021:

https://drive.google.com/file/d/1L_TIBMVTUKWvowjpm1TGN_rrY3T_EdoM/view?usp=sharing

Flyern:

https://drive.google.com/file/d/1SIoQ3o-K4k36kPuV43DEtNv2R20edrI-/view?usp=sharing

Övrig information

Utbildare ärAnn-Catherine Henriksson, utbildare och ämnesdidaktisk handledare inom Centret för livslångt lärande och projektet Skolresurs, Åbo Akademi.

Utskriven 20 januari 2021 kl 15:44