Pedagogik - Vt21 Fortbildning i förskolepedagogik, Dag 3

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Uppdragsutbildning

Ämne/kursnamn

Pedagogik - Vt21 Fortbildning i förskolepedagogik, Dag 3

Föreläsare

Speciallärare Björsell Maria /

Kursram

Öppna högskolan arrangerar i samarbete med Centret för livslångt lärande en fort-bildningshelhet i förskolepedagogik med fokus på verksamheten med 6-åriga barn.

Första kursdagen hölls på våren 2020 och nu kommer resterande fyra under våren 2021.

Fortbildningen är gratis för deltagarna och bekostas av Ålands landskapsregering.

Kurstider

Tisdagen den 16.3.2021 klockan 9:00-15:00 på Högskolan Norra, Neptunigatan 17. OBS! Om coronaläget så kräver hålls dagen på distans.

Lunchpaus 12.00-13.00, möjlighet att värma medhavd mat finns. Kaféet är öppet under kaffepausen.

OBS! Ta med egen lärplatta eller telefon för att kunna dokumentera.

Första anmälan

09.12.2020 kl. 09:00

Sista anmälan

28.02.2021

Målgrupp

Personal inom barnomsorgen på Åland.

Observera att önskemålet är att en person från varje daghem deltar vid varje tillfälle. Antingen samma person eller olika personer.

Antal platser: 38.

Mål

Dagen betonar vilkten av förskolepedagogisk verksamhet för barns språkliga utveckling. Den tydliggör och visar vilken stor roll interaktion, lekar, samtal och pyssel har för barns kunskapsutveckling samt ger konkreta tips på språkutvecklande lärandelekar och synliggör den kompetens som många redan sitter på.

Dagen innehåller också en praktisk workshop där vi tränar på konkreta verktyg för att skapa läs- och lyssnarlust samt funderar kring hur vi kan lyfta sagostunden till en språkutvecklande stund med hjälp av utvecklande samtla och dialogisk läsning. Under workshopen arbetar och diskuterar vi också kring aktiv läsning med hjälp av lässtrategier, ämnesövergripande arbete med hjälp av sagor och lekar samt föräldradialog.

Innehåll

Språk och interaktion genom lärandelekar, utvecklande samtal och dialogisk läsning.

Arbetssätt

Eftersom tanken är att bara en person från varje daghem deltar ska hen föra kunskapen från kursdagen vidare till sina kolleger på jobbet. Verktyg och stöd för detta kommer att ges under dagen.

Litteratur

Här finns länk till programupplägget för alla fem olika kursdagarna våren 2020-våren 2021:

https://drive.google.com/file/d/1L_TIBMVTUKWvowjpm1TGN_rrY3T_EdoM/view?usp=sharing

Flyern:

https://drive.google.com/file/d/1SIoQ3o-K4k36kPuV43DEtNv2R20edrI-/view?usp=sharing

Övrig information

Utbildare är Maria Björsell, speciallärare, författare, pedagogisk influenser och läromedelsutvecklare, Lärandelek (Sverige).

Utskriven 20 januari 2021 kl 15:28