Pedagogik - Vt21 Fortbildning i förskolepedagogik, Dag 2

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Uppdragsutbildning

Ämne/kursnamn

Pedagogik - Vt21 Fortbildning i förskolepedagogik, Dag 2

Föreläsare

Wulff Anna /

Kursram

Öppna högskolan arrangerar i samarbete med Centret för livslångt lärande en fortbildningshelhet i förskolepedagogik med fokus på verksamheten med 6-åriga barn.

Första kursdagen hölls på våren 2020 och nu kommer resterande fyra under våren 2021.

Fortbildningen är gratis för deltagarna och bekostas av Ålands landskapsregering.

Kurstider

Tisdagen den 9.2.2021 kl. 09:00-15:00

OBS! Kursdagen hålls på distans. Länk skickas till den anmälda.

Lunchpaus 12.00-13.00

OBS! Ha gärna egen lärplatta till hands, för att kunna titta närmare på de olika apparna.

Första anmälan

09.12.2020 kl. 09:00

Sista anmälan

24.01.2021

Målgrupp

Personal inom barnomsorgen på Åland.

Observera att önskemålet är att en person från varje daghem deltar vid varje tillfälle. Antingen samma person eller olika personer.

Antal platser: 38.

Mål

Inom förskoleundervisningen är barnets utveckling, lärprocesser och nyfikenhet i fokus samt att stöda det enskilda barnet att växa som människa. Den information som dokumentationen ger ska kunna användas för att anpassa arbetssätten, lärmiljön, målen med verksamheten, metoderna och innehållet kontinuerligt så att de möter barnets intressen och behov.

Olika digitala verktyg kan vara hjälpmedel som stöder den pedagogiska dokumentationen. Att fånga ögonblick, processer och lärande kan hjälpa personalen att tillrättalägga verksamheten ändamålsenligt. De digitala verktygen kan också ge barnet en mera aktiv roll i dokumentering. Barnets ”digitala öga” ger möjlighet till att öka barnets delaktighet i verksamheten.

Under dagen kommer vi att bekanta oss med och pröva på olika digitala verktyg som kan ge ett mervärde i den pedagogiska dokumentationen. Ta gärna med egen teknisk utrustning som ni har tillgång till i er verksamhet t.ex. lärplatta.

Innehåll

Digitala verktyg som hjälpmedel för att öka barns delaktighet i den pedagogiska dokumentationen.

Arbetssätt

Eftersom tanken är att bara en person från varje daghem deltar ska hen föra kunskapen från kursdagen vidare till sina kolleger på jobbet. Verktyg och stöd för detta kommer att ges under dagen.

Litteratur

Här finns länk till programupplägget för alla fem olika kursdagarna våren 2020-våren 2021: https://drive.google.com/file/d/1L_TIBMVTUKWvowjpm1TGN_rrY3T_EdoM/view?usp=sharing

Flyern:

https://drive.google.com/file/d/1SIoQ3o-K4k36kPuV43DEtNv2R20edrI-/view?usp=sharing

Övrig information

Utbildare är Anna Wulff, lärare och utbildningsplanerare, Åbo Akademi

Utskriven 20 januari 2021 kl 15:12