Psykologi - Vt21 Socialpsykologi

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Psykologi - Vt21 Socialpsykologi

Föreläsare

Leg.psyk, PsM Toivonen Anna /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

Kurstider

lördag 8.5.2021 kl. 09:00-16:00

söndag 9.5.2021 kl. 09:00-13:00

lördag 22.5.2021 kl. 09:00-16:00

söndag 23.5.2021 kl. 09:00-13:00

Första anmälan

09.12.2020 kl. 09:00

Sista anmälan

14.04.2021

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Mål

Målsättningen är att ge deltagarna kännedom om teorier och begrepp inom socialpsykologin. Deltagarna skall efter kursen ha en baskunskap i hur den sociala miljön och interaktionen i och mellan grupper inverkar på individens tänkande, känslor och handling.

Efter avklarad kurs ska studerande:

- känna till socialpsykologisk forskning

- känna till vad socialt tänkande är

- känna till hur attityder skapas, upprätthålls och hur de kan förändras

- känna till olika aspekter av sociala relationer på individ och samhällsnivå

- känna till var och hur i samhället man kan studera socialpsykologiska fenomen.

Innehåll

På kursen behandlas: Social perception och kognition, Socialisation, Grupper och deras dynamik, Attraktion, Attityder och fördomar, Ledarskap och makt, Normer och roller, Genus och Social påverkan.

Arbetssätt

Föreläsningar, gruppuppgift.

Examination

Tentamen.

Litteratur

Artiklar och e-material enligt föreläsarens anvisningar.

Utskriven 20 januari 2021 kl 15:53