Internationell marknadsföring - Vt21 Logistik

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Internationell marknadsföring - Vt21 Logistik

Föreläsare

ED Nyholm Monica /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

Kurstider

Kursen pågår på nätet under tiden 18.1-28.3.2021

Första anmälan

09.12.2020 kl. 09:00

Sista anmälan

07.01.2021

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Förkunskaper

Grundkurs i marknadsföring 5 sp och Marknadsföring i praktiken 5 sp eller motsvarande kunskaper.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

- förstå och använda de grundläggande begreppen inom logistiken

- förklara kopplingen mellan logistik och marknadsföring

- visa en grundläggande förståelse för tjänstemarknadsföring på industriella marknader

- beskriva de aktiviteter och tjänster som ingår i logistikbranschen.

Innehåll

På kursen studeras grunderna i logistik och styrning av leveranskedjor. Logistiken ses här närmast ur ett marknadsföringsperspektiv, t.ex. distribution och värdeökande logistiktjänster. Samtidigt behandlas logistikbranschens uppbyggnad och utbudet av transport- och andra logistiktjänster ur ett tjänstemarknadsföringsperspektiv.

Arbetssätt

Övningar individuellt och i grupp, föreläsningar och seminarier.

Examination

Godkända övningar och seminarier.

Litteratur

Oskarsson, Björn, Håkan Aronsson och Bengt Ekdahl (2013): Modern logistik – för ökad lönsamhet, Liber

Annat material enligt föreläsarens anvisningar.

Utskriven 20 januari 2021 kl 15:37