Informationsvetenskap - Vt21 Informationsledning

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Informationsvetenskap - Vt21 Informationsledning

Föreläsare

FM Pettersson Nancy /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

Kurstider

Kursen hålls online under tiden 15.3–23.5.2021.

Första anmälan

09.12.2020 kl. 09:00

Sista anmälan

07.03.2021

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Mål

- att ha kunskaper om begreppsapparaten i informationsledning och informationens och kunskapens roll i företag och organisationer

- att ha kunskaper om informations- och kunskapsprocesser och verktyg

- att ha kunskaper om grundläggande principer för informationshantering.

Innehåll

Efter genomgången kurs förväntas studenten känna till och överskådligt kunna redogöra för ämnets informationsledning grundbegrepp och definitioner samt områdets utveckling och grundläggande teorier. Studenten ska ha kännedom om informations- och kunskapsprocesser och verktyg i företag och andra organisationer samt kunskap om grundläggande principer för informationshantering.

Innehåll:

- centrala begrepp inom området informationsledning

- informationens och kunskapens roll i företag och organisationer

- informations- och kunskapsprocessmodeller

- verktyg för hantering av informations- och kunskapsprocesser

- principer för informationshantering

- strategisk ledning av informationshantering.

Arbetssätt

Nätkurs, uppgifter lämnas in kontinuerligt under kursens gång.

Litteratur

Titel: Kunskapsöverföring & knowledge management. Författare: Jonsson, A. Upplaga: 2012 Förläggare: Liber

Titel: Knowledge management in theory and practice. Författare: Dalkir, K. Upplaga: 2011 (eller nyare) Förläggare: MIT Press

Titel: Information management. Författare: Huotari, M.-L. Upplaga: 2002 Förläggare: Tampere University Press Tilläggsinformation: i Mäkinen, I. & Sandqvist, K. (Eds.) Introduktion till informationsvetenskapen, 134-166.

Övrigt material: Litteratur enligt överenskommelse

Utskriven 20 januari 2021 kl 15:22