Utvecklingspsykologi - Vt21 Introduktion till konstterapi

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Utvecklingspsykologi - Vt21 Introduktion till konstterapi

Föreläsare

Leg.psykoterapeut MPF, konstterapeut Sylvest Tine /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

Kurstider

OBS! Pga fortsatt osäkert coronaläge flyttas kursen fram. Förhoppningsvis för att kunna hållas senare under vårterminen, alternativt under hösten 2021. Vi återkommer med nya tider så fort vi tagit beslut.

Första anmälan

09.12.2020 kl. 09:00

Sista anmälan

30.03.2021

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Mål

Ge kännedom om psykoterapeutiskt tänkesätt som arbetar integrerat med konstnärliga uttrycksmedel. Att ge en inblick i hur konstterapi utförs med människor, när och i vilka situationer sådan ges och vad som kan och inte kan åstadkommas med hjälp av konstterapi.

Innehåll

Under kursen bekantar sig deltagarna genom teoristudier och praktiska övningar med hur man kan använda konstnärliga uttrycksmedel som redskap i psykoterapeutiskt orienterat arbete med människor. Det teoretiska innehållet i kursen inkluderar allmän psykologi samt konstterapeutisk och gestaltterapeutisk teori. På den senare del av kursen har deltagarna möjlighet att pröva på praktisk användning av ett eller flera av de konstnärliga uttrycksmedlen i konstterapeutisk kontext, bl.a. sång, teckning, målning, drama, sagoberättande, skulpterande m.m. Arbetsformen under den praktiska delen av kursen är demonstrationsinriktat, så att deltagarna utan att själva gå in i egna processer ändå får en idé om hur konstterapeutiskt arbete kan fungera.

Arbetssätt

Föreläsningar och praktiska övningar.

Examination

Färdighetsprov som görs under kursen.

Litteratur

Hostrup Larsen, H. (1987) Tegneterapi. Tegning som terapeutisk redskab i neurosebehandling. Dansk Psykologisk Forlag.

Groth, J. (1994) Drömmearbejde. Om at anvende det ubevidstes symboler. Munksgaard. 1. udgave, 1. oplag.

Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

Stödmaterial:

Hostrup, H. (2004) Gestaltterapi. En introduktion till grundbegreppen. Översatt till svenska. ScandBook AB, Smedjebacken.

Utskriven 20 januari 2021 kl 14:03