Psykologi - Ht20 Introduktionskurs i KBT

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Fortbildningskurs

Ämne/kursnamn

Psykologi - Ht20 Introduktionskurs i KBT

Föreläsare

/

Kursram

Kursen ordnas i samarbete med Öppna högskolan och Skandinaviska institutet för Evidensbaserad Psykologi (Siep).

SIEP i samarbete med Öppna högskolan erbjuder nu för första gången utbildning i Finland och har valt att ge introduktionsutbildningen för att sprida kunskap och med särskild hänsyn till den rådande situationen med mycket osäkerhet och stress i samhället.

Kursen ger en introduktion till KBT med inriktning

på ACT (acceptance and commitment therapy) och tredje vågens KBT.

Vid tillräckligt stort intresse kommer mer omfattande utbildning i KBT och ACT erbjudas under 2021 och framöver.

Kurstider

Kursen går helt på nätet under tiden 14.9.2020-18.12.2020 och kan göras i egen takt.

Kursen öppnas för kursdeltagarna på studieplattformen Learnster den 14.9.2020.

Första anmälan

21.08.2020 kl. 09:00

Sista anmälan

23.10.2020

Bindande anmälan

Ja.

Avgiftstyp

Kursavgift (24% moms tillkommer)

Avgift €

20

Inledning

Kurspriset bestäms direkt efter att anmälningstiden gått ut och är enligt följande:

vid minst 10 deltagare 36€ + 24% moms

vid minst 15 deltagare 25€ + 24% moms

vid minst 20 deltagare 20€ + 24% moms

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs men god svenska i tal och skrift samt vana vid att använda dator är en fördel.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med människor eller bara är nyfiken på att lära dig mer om KBT och ACT.

Mål

Efter avslutad utbildning har deltagarna fått en inblick i:

-historik inom KBT

-inlärningsteori, RFT och kognitiv teori

-beteendeanalys

-stressproblematik

-ångestproblematik och depression

-prosocialt beteende och relationer

-tredje vågens KBT.

Innehåll

Kursen ger dig ökad förståelse för metoder som ingår i KBT.

-grunder i KBT för att förstå vad inlärningsteori, RFT, kognitiv teori innebär

-beskrivning av beteendeanalys

-genomgång av vanliga förändringsmetoder inom KBT

-vanliga problemområden, depression, ångest, stress, smärta och sömnproblem

-orientering av tredje vågens beteendeterapi

-övningar.

Arbetssätt

Under kursen används lärplattformen Learnster. Mer information om lärplattformen skickas till alla anmälda efter att anmälningstiden gått ut.

Total tidsåtgång för att tillgodogöra sig materialet är 30 timmar och man väljer själv vid vilka tidpunkter under kursens gång som man vill studera. Utbildningen motsvarar fyra studiedagar på plats.

Övrig information

Vid frågor om utbildningen vänligen kontakta

Fredrika Kvist-Snellman, kontaktperson för SIEP i Finland, fredrika.kvist.snellman@gmail.com (kursinnehåll)

Pia Sjöstrand, Öppna högskolan, 018-537713, pia.sjostrand@ha.ax (anmälan, intyg)

Utskriven 01 november 2020 kl 01:09