Vård - Ht20 Mikrober och mikrobsjukdomar, del II bakterier och bakteriesjukdomar

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Fortbildningskurs

Ämne/kursnamn

Vård - Ht20 Mikrober och mikrobsjukdomar, del II bakterier och bakteriesjukdomar

Föreläsare

Med lic Häggblom Tony / Medicine licentiat, doktor i statsvetenskap Laurent Helene

Kursram

Kurspriset bestäms direkt efter att anmälningstiden gått ut och är enligt följande:

Vid minst 10 deltagare 365€+24 % moms

Vid minst 12 deltagare 330€+24% moms

Vid minst 15 deltagare 280€ +24% moms

Kurstider

Fredag 20.11.2020 kl 09:00-16:00 (vid behov ges kursen på distans)

Första anmälan

04.06.2020 kl. 09:00

Sista anmälan

30.10.2020

Bindande anmälan

Ja.

Avgiftstyp

Kursavgift (24% moms tillkommer)

Kommentar

Inkl. för- och eftermiddagskaffe.

Målgrupp

Målgrupp för utbildningen är vårdare inom allmän sjukvård, farmaceuter och provisorer.

Mål

Målsättningen med utbildningen är att repetera deltagarnas kunskaper om bakterier, infektionssjukdomar och antibiotika. Den huvudsakliga tyngdpunkten ligger på bakterier och bakteriesjukdomar.

Målet är därmed att uppdatera deltagarnas kompetens om olika typer av bakterier och infektionssjukdomar, samt deras diagnostik, vård och preventivvård. Tanken är att efter denna utbildningsdag kan deltagarna bättre ge råd till sina egna patienter, klienter eller kunder gällande bakteriesjukdomar och deras vård och preventivvård.

Ytterligare kommer ett inlägg om vaccinationsprogram för smittosamma sjukdomar i Norden att presenteras under utbildningsdagen.

Innehåll

Innehållet i utbildningen är bl.a. följande:

- vad är bakterier och bakteriesjukdomar

- bakterier, infektionssjukdomar och antibiotika –diagnostik, vård och preventivvård

- vaccinationsprogram för smittosamma sjukdomar i Norden.

Arbetssätt

Utbildningen består av föreläsningar, diskussioner och eventuellt även praktiska patientfall.

Övrig information

Med.lic Tony Häggblom är specialistläkare i infektionssjukdomar, internmedicin samt geriatrik. Han arbetar på Åbo stadssjukhus som avdelningsläkare och utbildar specialiserande sjukhusläkare. Han har 20 års erfarenhet av kliniskt arbete, varav största delen på sjukhus och en mindre del inom bashälsovården.

ML Helene Laurent har över 35 års erfarenhet av läkaryrket och är specialistläkare i öron-, näs- och strupsjukdomar. Hon har även tjänstgjort i sex år som smittskyddsläkare i Esbo, samt forskat i medicinhistoria speciellt inom folkhälsa. År 2017 disputerade hon om utvecklingen av barnrådgivningsverksamheten i Finland.

Utskriven 27 oktober 2020 kl 21:07