Kvalitetsarbete - Ht20 Skapa värde i äldreomsorgen med hjälp av LEAN

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Fortbildningskurs

Ämne/kursnamn

Kvalitetsarbete - Ht20 Skapa värde i äldreomsorgen med hjälp av LEAN

Föreläsare

HvM Hinders Marica /

Kursram

Hur använder vi våra resurser inom äldreomsorgen, skapar vi värde för de äldre eller skapar vi merarbete till varandra?

I vården av de äldre är samarbete och kommunikation viktigt för att säkerställa att vi största delen av arbetsdagen utför aktiviteter som bidrar till en god vård. Resurserna inom äldreomsorgen är ständigt ansträngda och det blir allt viktigare att veta hur vi använder de resurser vi har.

Under tre dagar går vi igenom metoder för att kartlägga processer inom äldreomsorgen, vi lär oss en struktur för förbättringsarbete samt diskuterar medarbetarengagemang och hur man skapar värde genom delaktighet.

För den som under kursen vill starta ett förbättringsarbete erbjuds en handledning via Skype eller Teams.

Kurstider

Fredag 25.9.2020 kl 09:00-16:00

Lördag 26.9.2020 kl 09:00-15:00

Fredag 6.11.2020 kl 09:00-16.00

Första anmälan

04.06.2020 kl. 09:00

Sista anmälan

28.08.2020

Bindande anmälan

Ja.

Avgiftstyp

Kursavgift (24% moms tillkommer)

Avgift €

450

Kommentar

Inkl. för- och eftermiddagskaffe.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personal inom äldreomsorgen.

Innehåll

Dag 1:

-vad är Lean?

-medarbetarengagemang och delaktighet

Dag 2:

-systematiskt förbättringsarbete och värdeflödeskartläggning

Dag 3:

- vanliga metoder inom Lean: 5S, A3, Fiskbensdiagram

- genomgång av förbättringsarbeten.

Övrig information

Marica Hinders är certifierad inom Lean Competency System och certifierad Ledarstegen coach. Marica har under flera år utbildat i Lean och ledarskap samt fungerat som konsult för olika Leanprojekt där hon tillsammans med kunden kartlagt och utvecklat verksamhet. Nu arbetar hon som servicechef inom äldreomsorgen vid Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad.

Utskriven 01 november 2020 kl 01:02