Småbarnspedagogik - Ht20 Specialpedagogik för yngre barn

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Småbarnspedagogik - Ht20 Specialpedagogik för yngre barn

Föreläsare

PeM Staffans Eva /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

Kurstider

Kursen är en nätkurs som pågår under tiden 18.8-18.9.2020.

Obligatorisk träff på nätet tisdagen den 18.8 klockan 18.00-19.30.

Första anmälan

04.06.2020 kl. 09:00

Sista anmälan

17.08.2020

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Inledning

Kursen ingår i de kompletterande studierna för lärarbehörighet inom småbarnspedagogik.

Mål

Att den studerande

- får kunskap om specialpedagogik som vetenskap, dess fackterminologi och grundbegrepp

- utvecklar förståelse för hur nätverk kring barn i behov av särskilt stöd fungerar

- får förståelse för lösningsfokuserat arbetssätt

- utvecklar förståelse för hur olika funktionsnedsättningar kan ta sig uttryck

får förståelse för olika stödåtgärder.

Innehåll

- specialpedagogik som vetenskap, dess fackterminologi och grundbegrepp

- olika funktionsnedsättningar

- olika stödformer

- nätverks betydelse

- utvecklar ett lösningsfokuserat arbetssätt.

Arbetssätt

Föreläsningar, gruppövningar, seminarium.

Examination

Tentamen, skriftlig arbetsuppgift, litteraturseminarium.

Litteratur

Jakobsson, I-L. & Nilsson, I. (2011). Specialpedagogik och funktionshinder. Stockholm: Natur och Kultur. ISBN 978-91-27-12020-4 (valda delar)

Utskriven 31 oktober 2020 kl 23:47