Pedagogik - Ht20 Workshop i laborativ matematik (åk 1-6), workshop I

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Fortbildningskurs

Ämne/kursnamn

Pedagogik - Ht20 Workshop i laborativ matematik (åk 1-6), workshop I

Föreläsare

Fil.mag Aspegrén Nina /

Kursram

Kursavgift 80€+ moms om du deltar i en (1) workshop (del I eller II)

och 110€+ moms om du deltar i båda (I+II).

Minst 8 deltagare/workshop behövs för att starta.

I kurspriset ingår kaffe och kursmaterial.

Kurstider

Workshop I:

Torsdag 29.10.2020 kl 09:00-12:15

Första anmälan

04.06.2020 kl. 09:00

Sista anmälan

28.09.2020

Bindande anmälan

Ja.

Avgiftstyp

Kursavgift (24% moms tillkommer)

Inledning

Välkommen på en workshop kring Laborativ matematik för åk 1-6.

Laborativt material och aktiviteter i matematikundervisningen har bland annat som syfte att öka elevernas lust för att lära sig matematik och att visa abstrakta fenomen konkret. Under workshopen får deltagarna pröva på många olika laborativa uppgifter där vi använder varierande material och berör olika områden inom matematiken. Worshopen är tvådelad. Man kan delta i första, andra eller båda tillfällena.

Målgrupp

Klasslärare i åk 1-6.

Mål

Målet med workshopen är att deltagarna skall få idéer hur de själva kan arbeta laborativt samt inspireras till att skapa eget laborativt material.

Under workshopen kommer deltagarna att få ta del av olika laborativa övningar, som tränar olika områden inom matematiken. Deltagarna får även pröva på varierande material som kan användas som laborativt material.

Vi kommer även att gå igenom olika praktiska tips hur man arbetar laborativt.

Arbetssätt

Båda tillfällena kommer att innehålla över tio olika laborativa övningar. Under den första delen kommer deltagarna att få testa på Ninas laborativa övningar, men vid den andra även några av deltagarnas övningar. Förhoppningen är att alla som deltar i del II skall förbereda en egen övning (ensam eller i par) som presenteras på den andra träffen. Man kan presentera en “gammal goding” eller så skapar man en ny uppgift, som man gärna har hunnit testa med en klass innan träff 2. Därefter hoppas jag på att jag får publicera övningarna på bloggen så att materialet kan spridas till övriga svenskfinland. Detta skulle leda till en väldigt diger materialbank för lärare via bloggen Räkna med mig.

Övrig information

Utbildare är fil.mag Nina Aspegrén från Sarlinska skolan, Pargas. Nina arbetar även för skolresurs.fi och publicerar matematikmaterial för lärare på bloggen Räkna med mig.

Utskriven 27 oktober 2020 kl 19:20