Specialpedagogik - Ht20 Certifieringskurs i LOGOS

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Fortbildningskurs

Ämne/kursnamn

Specialpedagogik - Ht20 Certifieringskurs i LOGOS

Föreläsare

PeM, speciallärare Risberg Ann-Katrin /

Kurstider

Tisdag 24.11.2020 kl 9.00-16.00

Första anmälan

04.06.2020 kl. 09:00

Sista anmälan

13.11.2020

Bindande anmälan

Ja.

Avgiftstyp

Kursavgift (24% moms tillkommer)

Avgift €

350

Kommentar

Inkl. lunch och för- och eftermiddagskaffe.

I kursavgiften ingår inte testprogrammet.

Inledning

LOGOS är ett datorbaserat test för att identifiera läs- och skrivsvårigheter hos elever, från årskurs 2 upp till gymnasienivå.

För att gå kursen ska man först skaffa sig programmet via Logometrica (www.logometrica.se). En licens per skola rekommenderas.

Målgrupp

Logoskursen riktar sig främst till speciallärare. För att få använda LOGOS ska man gå igenom certifieringskursen på en dag, kartlägga en elev och få godkänt sin elevrapport. Före kursdagen bör man ha satt sig in i testet och studerat handboken. Handboken finns för nedladdning och behöver inte köpas.

Arbetssätt

Kursen fortsätter efter närstudiedagen med deltagarnas egna arbete med testning och rapportering, som utbildaren sedan ska läsa, kommentera och godkänna innan deltagarna får sina intyg.

Övrig information

Som kursledare fungerar PeM, speciallärare Ann-Katrine Risberg

(Åbo Akademi i Vasa), som har rätt att ge certifieringskurser i Finland.

Ann-Katrine arbetar som universitetslärare vid Åbo Akademi samt som projektforskare vid Niilo Mäki Institutet. Ann-Katrine har lång erfarenhet av att utreda barn och unga med inlärningssvårigheter, främst läs- och skrivsvårigheter. Hon är även medförfattare till flera finlandssvenska material för kartläggning av läs- och skrivförmåga inklusive läsförståelse. Hennes föreläsningsteman berör främst läs- och skrivsvårigheter och kartläggning av dessa. Hon ger även utbildning i det datorbaserade programmet ”Logos”, som testar elevers läs- och skrivförmåga.

Utskriven 01 november 2020 kl 00:42