Utvecklingspsykologi - Ht20 Idrottspsykologiskt ledarskap

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Utvecklingspsykologi - Ht20 Idrottspsykologiskt ledarskap

Föreläsare

Idrottspsykologisk rådgivare och mental coach Treier Christoph /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

Kurstider

OBS! Lite ändrade klockslag:

fredag 20.11.2020 kl. 17:00-21:00

lördag 21.11.2020 kl. 09:00-17:15

söndag 22.11.2020 kl. 09:00-13:45

Första anmälan

04.06.2020 kl. 09:00

Sista anmälan

28.10.2020

Avgift €

90

Förkunskaper

Motivation och intresse för ämnet.

Mål

Att deltagarna skall tillägna sig målsättningarna för kursen och erhålla grundläggande kunskap om idrottsledarskap. Kursen är inte avsedd att ge kompetens för att undervisa andra i ämnet.

Innehåll

Idrottsledarskap handlar om konsten att leda inom idrottens värld. Kursen handlar om hur idrottspsykologiskt ledarskap ska utföras i syfte att nå bästa möjliga resultat, samtidigt med att man håller individens psykiska hälsa i främsta rummet. Kursen ger både teoretisk och evidensbaserad praktiskt tillämpbar kunskap. Vi arbetar både teoretiskt och praktiskt med ledarskap och chefskap.

Kursen är en introduktionskurs som vänder sig till såväl tävlings- som motionsidrottare och icke-idrottare, eftersom framgångsfaktorerna är desamma inom idrott som inom andra områden. Vi berör också visioner, kommunikation, makt och inflytande. Kursen ger dig en god självkännedom och en förmåga att hantera konflikter. Du lär dig att förstå individ- och grupprocesser och vad som krävs för att leda individer, grupper eller organisationer.

Examination

Inlämningsarbete.

Litteratur

Hassmén, N. & Hassmén, P. (2010). Idrottsledarskap. Natur & Kultur.

Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

Utskriven 01 november 2020 kl 00:49