Arbetsplatspsykologi - Ht20 Ledarskap I

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Arbetsplatspsykologi - Ht20 Ledarskap I

Föreläsare

PeM Lindholm-Gerlin Carola /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

Kurstider

måndag 26.10.2020 kl.16:30-20:30

måndag 9.11.2020 kl.16:30-20:30

måndag 30.11.2020 kl.16:30-20:30

måndag 14.12.2020 kl.16:30-20:30

OBS! Vi har lång kölista till kursen, vänligen avboka din plats ifall du inte ämnar delta.

Första anmälan

04.06.2020 kl. 09:00

Sista anmälan

30.09.2020

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Mål

Tillämpa teorier om grupputveckling, arbetsengagemang och beteendeförändring för att leda sig själv i det egna arbetet eller i egna livssammanhang.

Innehåll

Kursen tar bl.a. upp:

- gruppens utveckling mot team

- positiv psykologi - koncentration på det som bygger upp glädje och effektivitet

- salutogent ledarskap - meningsfullt arbete

- coaching - ledarens nya utmaning?

Arbetssätt

Föreläsning, erfarenhetsbaserat utbyte av kunnande mellan deltagarna, arbete i smågrupper och självreflektion.

Examination

Bestäms tillsammans med gruppen under första utbildningstillfället.

Litteratur

Granér, R. (1994). Personalgruppens Psykologi. Lund: Studentlitteratur.

Whitmore, J. (2003). Nya coachning för bättre resultat. Jönköping: Brain Books.

Hanson, Anders. (2010). Salutogent ledarskap - för hälsosam framgång. Stockholm Fortbildning Ab

Övrig information

Kursen ingår i grundstudierna (25 sp, fem av kurserna) i arbetsplatspsykologi.

De olika delkurserna är:

Organisationspsykologi (5 sp)

Ledarskap I (5 sp)

Ledarskap II (5 sp)

Konflikthantering (5 sp)

Burnout-problematik (5 sp)

Arbetsplatsmobbning (5 sp)

Kom ihåg att anmäla dig separat till varje delkurs!

Utskriven 31 oktober 2020 kl 23:46