Språk - Ht20 Spanska grundkurs

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Yrkeshögskolekurs

Ämne/kursnamn

Språk - Ht20 Spanska grundkurs

Föreläsare

FM Hemming Erik /

Studiepoäng

3

Kursram

Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.

Kurstider

Kursen körs som närstudier:

tisdag 8.9.2020 kl.18:00-20:45

tisdag 15.9.2020 kl. 18:00-20:45

tisdag 22.9.2020 kl.18:00-20:45

tisdag 29.9.2020 kl.18:00-20:45

tisdag 6.10.2020 kl. 18:00-20:45

tisdag 2010.2020 kl.18:00-20:45

tisdag 27.10.2020 kl.18:00-20:45

tisdag 3.11.2020 kl.18:00-20:45

tisdag 10.11.2020 kl.18:00-20:45

Första anmälan

04.06.2020 kl. 09:00

Sista anmälan

26.08.2020

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Mål

Efter avslutad kurs har den studerande bekantat sig med språket och den spanska kulturen, lärt sig förstå tydligt tal i lugnt tempo och börjat använda språket i tal och skrift i enkla vardagssituationer. Målet är också ett gott uttal av europeisk spanska.

Innehåll

Under kursen övas förståelse av enkelt tal med enkel vokabulär som anknyter till konkreta situationer eller den egna erfarenheten. De studerande lär sig berätta om sig själv och sin närmaste krets, att reda sig i enkelt umgänge och i de vanligaste servicesituationerna. De läser korta texter från vardagliga sammanhang (reklam, brev, matsedlar, tidtabeller, texter i dialogform o. dyl.) och skriver korta, enkla meddelanden som har att göra med vardagliga behov och enkla beskrivningar om mycket bekanta ämnen (verkliga eller fiktiva personer, händelser, egna och familjens planer). Studerande ska vid uppgifter öva olika branschspecifika frågor och teman och på detta vis lära sig språket inom sitt branschområde.

Arbetssätt

Gruppundervisning samt övrigt arbete.

Examination

Aktivt deltagande, minst 75 % närvaro samt godkända övnings- och inlämningsuppgifter. Skriftlig tentamen.

Litteratur

Waldenström, Westerman, Wik-Bretz. (2007). Caminando 1. Natur & Kultur läromedel.

Utskriven 27 oktober 2020 kl 19:57