Psykologi - Ht20 Introduktion till psykologin

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Psykologi - Ht20 Introduktion till psykologin

Föreläsare

PsM, psykoterapeut Johansson Joachim /

Studiepoäng

10

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

Kurstider

OBS! Nya tider:

lördag 26.9.2020 kl. 09:00-17:30

söndag 27.9.2020 kl. 09:00-12:45

lördag 24.10.2020 kl. 09:00-15:30

söndag 25.10.2020 kl. 09:00-13:30

lördag 14.11.2020 kl. 09:00-15:30

söndag 15.11.2020 kl. 09:00-13:30

lördag 12.12.2020 kl.09:00-15:30

söndag 13.12.2020 kl. 09:00-13:30

Första anmälan

04.06.2020 kl. 09:00

Sista anmälan

08.10.2020

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Mål

Kursen har som syfte att ge en första allmän orientering i psykologi. Den omfattar psykologins historia, delområden, tillämpningsområden och psykologisk forskning. Under kursens gång fokuserar vi dessutom på olika psykologiska begrepp, problemställningar och teorier samt dagens psykologiska forskning, kunskap och trender. Efter genomgången kurs skall den studerande inneha kunskap om grundläggande teorier och delområden inom psykologin och kunna: -redogöra för psykologins olika inriktningar och deras vetenskapsteoretiska tankesätt -kritiskt utvärdera de olika huvudinriktningarna inom psykologin -kunna redogöra för centrala psykologiska processer -känna till psykologins studieobjekt generellt sätt -känna till psykologins vanligaste tillämpningsområden

Arbetssätt

Föreläsningar, hemuppgifter samt hemtentamen.

Examination

Hemtentamen.

Litteratur

Karlsson, Lars (sjätte upplagan). Psykologins grunder. Stockholm: Studentlitteratur (ISBN 9789144115931)

Övrigt material enligt föreläsarens anvisningar.

Utskriven 01 november 2020 kl 00:54