Krispsykologi - Ht20 Introduktion till krispsykologi

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Krispsykologi - Ht20 Introduktion till krispsykologi

Föreläsare

Fysioterapeut, arbetshandledare, krigsbrottsforskare Carlsson Lise-Lotte /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

Kurstider

Kursen hålls online via Zoom under dessa tider:

fredag 30.10.2020 kl. 18:00-21:15

lördag 31.10.2020 kl. 09:00-16:30

söndag 1.11.2020 kl. 09:00-16:30

Första anmälan

04.06.2020 kl. 09:00

Sista anmälan

10.10.2020

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande:

- kunna redogöra allmänt för grundläggande teorier inom krispsykologi

- kunna beskriva hur de vanligaste krisreaktionerna och symptombilderna bland barn, ungdomar och vuxna ser ut

- kunna redogöra allmänt för de vanligaste behandlingsmodellerna.

Innehåll

Kursen innehåller en genomgång av den grundläggande teorin och praktiken inom krispsykologi. Mera i detalj gås grunder angående de vanligaste krisreaktionerna och symptombilderna bland barn och vuxna samt grunder kring behandlingsmodeller igenom.

Arbetssätt

Föreläsningar, hemuppgifter och tentamen/uppsats. Moodle används som lärplattform.

Examination

Tentamen/uppsats.

Litteratur

Raundalen, M. & Schulz, J-H. 2007. Krispedagogik - hjälp till barn och unga i kris. Studentlitteratur.

Dyregrov, A. 2012. Barn och trauma. Studentlitteratur.

Fahrman, M. 1993. Barn i kris. Studentlitteratur.

Saari, S. 2000. Kuin salaama kirkkaalta taivaalta. Otava. (behandlas under kursen)

Övrig information

Kursen ingår i grundstudierna (25 sp) i ämnet Krispsykologi. De olika delkurserna är:

Introduktion till krispsykologi, 5 sp

Chock, 5 sp

Intervention, 5 sp

Storolyckor/katastrofberedskap, 5 sp

Massmedias roll vid kriser, 5 sp

PTSD/långtidsverkningar, 5 sp

För grundstudierna kan man välja vilka fem delkurser man vill.

Utskriven 01 november 2020 kl 00:30