Organisation och ledning - Ht20 Ledarskap i teori och praktik

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Organisation och ledning - Ht20 Ledarskap i teori och praktik

Föreläsare

TD Inkinen Heli /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

Kurstider

Kursen sker helt på nätet under tiden 24.9 – 26.11.2020.

Första anmälan

04.06.2020 kl. 09:00

Sista anmälan

02.09.2020

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Förkunskaper

15 sp i Organisation och ledning eller närliggande ämne eller relevant arbetserfarenhet.

Mål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

- behärska ledarskapsforskningens historia

- uppvisa färdigheter i att analysera ledarskapspraktiker i olika kontext.

Innehåll

I den här kursen om ledarskap utgår från en tanke att hur vi förstår ledarskap förändrats genom tiderna. Från att ha sett ledarskap som förankrat i subjektet, ledaren, övergick vi till att betrakta ledarskap som bundet till en position. Mer nyligen har vi börjat betrakta ledarskapet som en process där olika människor, praktiker och artefakter tillsammans skapar ledarskapet.

Kursen "Ledarskap i teori och praktik" strävar till att ge verktyg för att identifiera och förstå olika syner på ledarskap och kritiskt reflektera över ledarskapspraktiker. Kursen tar också fasta vid aktuella frågeställningar inom ledarskap.

Kursens teman inkluderar:

ledarskapsforskningens historia

ledarskap som person, position och process

ledarskap som kulturellt fenomen

olika aktuella teman så som t.ex. ledarskap och genus

Arbetssätt

Seminarier, föreläsningar, inlämningsuppgifter. Bla Moodle och Zoom används.

Litteratur

Sten Jönsson & Lars Strannegård (red.) (2014) Ledarskapsboken. Liber (2:a upplagan) 9789147115167

Stefan Sveningsson & Mats Alvesson (2010) Ledarskap. Liber. 9789147094920

Utskriven 27 oktober 2020 kl 19:28