Utvecklingspsykologi - Ht20 Ätstörningar

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Utvecklingspsykologi - Ht20 Ätstörningar

Föreläsare

Docent i utvecklingspsykologi och psykoterapeut Isomaa Rasmus /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

Kurstider

OBS! Lite ändrade tider, närstudier:

fredag 18.9.2020 kl. 18:00-20:30

lördag 19.9.2020 kl. 09:00-16:30

söndag 20.9.2020 kl. 09:00-13:30

lördag 10.10.2020 kl. 09:00-14:30 (sista lördagen via Zoom)

Första anmälan

04.06.2020 kl. 09:00

Sista anmälan

02.09.2020

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Mål

Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna beskriva olika former av ätstörningar, redogöra för faktorer som påverkar uppkomsten av ätstörningar och diskutera förebyggande åtgärder och behandlingsformer.

Innehåll

Kursens mål är att ge en översiktlig bild av ätstörningar som fenomen. Innehållet omfattar ätstörningarnas historia, diagnostik, epidemiologi, uppkomst och behandling. Därtill diskuteras möjliga förebyggande åtgärder i olika utvecklingsmiljöer.

Examination

Hemuppgift.

Litteratur

Övrigt material:

Isomaa, R. (2011). Eating disorders, weight perception and dieting in adolescence. Doktorsavhandling.

Kurslitteratur:

Meurling, B. (red. 2003). Varför flickor? Ideal, självbilder och ätstörningar. Studentlitteratur.

Clinton, D. & Norring, C. (2002/2009). Ätstörningar. Bakgrund och aktuella behandlingsmetoder. Natur och Kultur.

Utskriven 27 oktober 2020 kl 20:20