Ryska - Ht20-Vt21 Ryska 2

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Ryska - Ht20-Vt21 Ryska 2

Föreläsare

FM, universitetslektor Kristola-Backlund Carina /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

Kurstider

OBS! Kursen hålls till en början som onlinekurs. Ifall coronaläget lättar kan det tänkas att man återgår till närstudier. Kursen körs enligt de planerade tiderna:

fredag 18.9.2020 kl. 18:00-20:30

lördag 19.9.2020 kl. 09:00-12:15

fredag 9.10.2020 kl.18:00-20:30

lördag 10.10.2020 kl. 09:00-12:15

fredag 6.11.2020 kl. 18:00-20:15

lördag 7.11.2020 kl. 09:00-12:15

fredag 4.12.2020 kl. 18:00-20:15

lördag 5.12.2020 kl. 09:00-12:15

fredag 15.1.2021 kl. 18:00-20:30

lördag 16.1.2021 kl. 09:00-12:15

fredag 12.2.2021 kl.18:00-20:30

lördag 13.2.2021 kl. 09:00-12:15

fredag 12.3.2021 kl. 18:00-20:15

lördag 13.3.2021 kl. 09:00-12:15

fredag 16.4.2021 kl. 18:00-20:15

lördag 17.4.2021 kl. 09:00-12:15

Första anmälan

04.06.2020 kl. 09:00

Sista anmälan

26.08.2020

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Förkunskaper

Avklarad Ryska 1, 5 sp eller motsvarande kunskaper (A1).

Mål

Lärandemål: Färdighetsnivå A1- A2 enligt den europeiska referensramen för språk.

Efter avslutad kurs förväntas de studerande kunna läsa och förstå vardagsnära texter (tryckstil och skrivstil) med bekant tema;

kunna förstå vardagligt tal med långsamt tempo på standardspråk;

kunna skriva dialoger och enkla texter med någorlunda korrekta språkliga grundstrukturer om sig själv, sin boendemiljö och personliga erfarenheter; och

kunna berätta om sig själv samt klara av korta sociala samtal om bekanta ämnen även utan längre förberedelse.

Innehåll

Ryska 2 bygger direkt vidare på Ryska 1. Kursen riktar sig till studerande från alla fakultetsområden. Kursdeltagarna lär sig förstå och använda ryska i bekanta, vardagliga situationer.

Vi utvidgar ordförrådet och diskuterar bl.a. intressen, boende, hälsotillstånd, resor, kulturevenemang och aktuella händelser i Ryssland. Vi repeterar, utvidgar och aktiverar kasusböjningen av adjektiv, substantiv och pronomen. Aspektsystemet, tempusformerna behandlas mera ingående än på grundkursen. Imperativanvändningen och rörelseverben introduceras och aktiveras.

De grammatikaliska strukturerna övas i både muntliga kommunikativa övningar och i skriftliga översättningar och kortare uppsatser. Kursdeltagarna ges också en möjlighet att öva hörförståelser och grammatik via nätet.

Arbetssätt

Föreläsningar och övningar. Moodle används som lärplattform.

Examination

Tentamen. Minst 75% närvaro krävs för godkänd kurs.

Litteratur

Kafe Piter 2.

Kompendium som kan köpas vid kursstart eller från kansliet för 7 €.

Utskriven 24 januari 2021 kl 14:17