Konstvetenskap - Ht20 Glada dryckesbröder, citronskal och tulpaner: En inblick i den holländska konstens guldålder

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Konstvetenskap - Ht20 Glada dryckesbröder, citronskal och tulpaner: En inblick i den holländska konstens guldålder

Föreläsare

FM Wolff-Helminen Pia /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

Kurstider

fredag 23.10.2020 kl. 18:00-21:15

lördag 24.10.2020 kl. 09:00-12:15

fredag 6.11.2020 kl. 18:00-21:15

lördag 7.11.2020 kl. 09:00-12:15

Första anmälan

04.06.2020 kl. 09:00

Sista anmälan

22.10.2020

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Innehåll

Den holländska bildkonsten under 1600-talet avviker markant från konsten i övriga Europa under samma tid. Motiven är familjära, vardagliga, roliga, satiriska och vackra. Till skillnad från de övriga europeiska länderna föddes det i Holland en stor konstmarknad där kunderna var den vanliga människan, som ville pryda sitt hem med konst. Då som nu inverkade nyheter och trender på smak och tycke. Motiven bestämdes således av marknaden och konsthandlaren måste aktivt hålla sig á jour med hurudana bilder kunderna ville ha. Kursen Glada dryckesbröder, citroner och tulpaner: En inblick den holländska konstens guldålder tar en närmare titt på hur denna konsttradition uppstod och förklarar varför det fanns ett stort intresse för genremålningar med fylleslag och skojare, stilleben med halvt skalade citroner och halvätna pajbitar, storslagna landskapsmålningar med utsikt över fjärran städer och hav, och stora grupporträtt med ampra tanter och rundmagade herrar.

Med hjälp av bilder ser vi tillbaks på den konst ur vilken denna konstmarknadstradition föddes, på vilka faktorer som startade förändringen i den Holländska konsten och på den inverkan Hollands betydliga ekonomiska tillväxt genom starka handelsförbindelser med bl.a. exotiska länder hade på motiven.

Examination

Godkända arbetsuppgifter som görs i Moodle.

Litteratur

Kursmaterialet delges under kursen på Moodle.

Utskriven 27 oktober 2020 kl 19:17