Pedagogik - Ht20 Teorier, modeller och metoder för karriärvägledning

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Fortbildningskurs

Ämne/kursnamn

Pedagogik - Ht20 Teorier, modeller och metoder för karriärvägledning

Föreläsare

/

Kursram

Utbildningen ordnas i samarbete med Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet.

Kurstider

Kurstart är flyttad till hösten 2020:

Måndag 28.9.2020 kl 08:30-16:00

Tisdag 29.9.2020 kl 09:00-16:00

Måndag 9.11.2020 kl 09:00-16:00

Tisdag 10.11.2020 kl 09:00-16:00

Våren 2021:

Torsdag 28.1.2021 kl 09:00-16:00

Fredag 29.1.2021 kl 09:00-16:00

Övriga tider meddelas senare.

Första anmälan

10.12.2019 kl. 09:00

Sista anmälan

25.09.2020

Bindande anmälan

Ja.

Avgiftstyp

Kursavgift (24% moms tillkommer)

Avgift €

400

Kommentar

Inkl. förmiddagskaffe samt kursmaterial.

Utbildningen stödfinansieras av

Visa vägen

- för en vägledning i samverkan

Målgrupp

I det dagliga arbetet är det helt naturligt att vägledningens metod, modeller och tänkesätt blir en del av ens omedvetena kompetens. Vi kommer helt enkelt inte alltid ihåg varför vi vägleder som vi gör. Det här är en fortbildning för dig som vill förbättra, utöka och säkerställa din vetenskapliga grund för karriärvägledning, dvs. för vägledning till utbildning och arbete. Den riktar sig till dig som arbetar med vägledning/handledning för unga och vuxna inom och utom utbildningsväsendet.

Mål

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse:

- kunskap om modeller och metoder för vägledning och deras teoretiska grund

- kunskap om karriärteorier i vägledningsarbetet

Färdighet och förmåga:

- genomföra och analysera vägledningssamtal utifrån centrala begrepp

i olika vägledningsmodeller

- analysera fallbeskrivningar utifrån karriärteorier

- ge kvalificerad feedback på andras vägledningssamtal

- genomföra en egen karriärplanering

Innehåll

Kursen behandlar modeller och metoder för studie- och yrkesvägledning samt teorier som ligger till grund för dessa. Utifrån olika modeller tränas och analyseras färdigheter i vägledningssamtal. Kursen behandlar även gruppsykologi för skola och arbetsliv.

Arbetssätt

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborativ färdighetsträning och Skypeseminarium.

Examination

För att få ett intyg skall samtliga uppgifter vara godkända och deltagaren medverkat vid de obligatoriska träffarna.

Litteratur

Egan Gerard, The skilled helper: a problem-management and opportunitydevelopment approach to helping.

Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria, Professionell vägledning - med samtal som

redskap. Lund. Studentlitteratur.

Sharon Kolb, PATH metoden (artiklar samt PP, delas ut vid kursstart).

Hwang Philip, Nilsson Björn, Gruppsykologi: för skola, arbetsliv och fritid1. utg.

Stockholm, Natur & kultur 2014: 255 s. ISBN: 978-91-27-13368-6. Obligatorisk.

Jacobs Edward E., Group counseling:strategies and skills, ISBN 1305087305.

Lovén Anders, Karriärvägledning: en forskningsöversikt, Lund. Studentlitteratur 2015, 347 s. ISBN: 9 789 144 097 435.

Brown, Duane & Associates, Career Choice and Development. Fourth Edition.

Vetenskapliga artiklar på karriärteorier läggs ut på Cambro inför kursstart.

Övrig information

Cecilia Stigedahl Stenberg (universitetsadjunkt och vägledare) och Svea Maria Kuoppa (lektor och legitimerad psykolog, författare av vägledningslitteratur) är verksamma vid Umeå universitet och är erfarna lärare och har lång erfarenhet av vägledning, utbildning i vägledning för både studenter och yrkesverksamma vägledare.

Utskriven 19 januari 2021 kl 06:31