Ledarskap - Vt20 Utmanande situationer i chefsarbetet

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Fortbildningskurs

Ämne/kursnamn

Ledarskap - Vt20 Utmanande situationer i chefsarbetet

Föreläsare

PeM Lindholm-Gerlin Carola /

Kurstider

Våren 2020:

Tisdag 10.3.2020 kl 08:30-12:00

Tisdag 21.4.2020 kl 08:30-12:00 (ordnas på distans)

Hösten 2020:

Tisdag 27.10.2020 kl 08:30-12:00

Första anmälan

10.03.2020 kl. 08:00

Sista anmälan

10.03.2020

Bindande anmälan

Ja

Avgiftstyp

Kursavgift (24% moms tillkommer)

Avgift €

355

Kommentar

Inkl kaffe.

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som leder personal och har erfarenhet av situationer i sitt ledarskap där man kännt sig otillräcklig.

Mål

Målet för workshoparna var att konkret och praktiskt arbeta med utmanande situationer så att deltagarna får redskap att klara av liknande situationer i sitt arbete.

Innehåll

Workshoparna indelades under följande rubriker, med förslag på innehåll, och innehållet specificerades enligt deltagarnas önskemål första gången.

Arbetstagare som underpresterar, eller inte följer regler och överenskommelser

- samla in fakta, utreda

- samtala

- åtgärda

Konflikter mellan arbetstagare

- lyssna på alla parter

- uppmuntra till konstruktiva samtal med varandra

- medla om det är möjligt, annars åtgärda på annat sätt

Chefen i kläm mellan sina chefer och medarbetare

- förtydliga chefsrollen

- samtal om förväntningar

- gränsdragningar, prioriteringar med dem som ”klämmer”.

Arbetssätt

Varje deltagare uppmuntras att prova på ett nytt förhållningssätt

i sitt eget arbete efter varje workshop. Och vid följande tillfälle gärna sparra med en annan deltagare om hur det har gått.

Övrig information

Som workshopledare fungerar PeM Carola Lindholm-Gerlin med inbjudna experter på förhandling och medling.

Utskriven 27 oktober 2020 kl 19:22