Språk - Ht19 Spanska grundkurs

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Yrkeshögskolekurs
Ämne/kursnamn Språk - Ht19 Spanska grundkurs
Föreläsare FM Hemming Erik /
Studiepoäng 3
Kursram Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.
Kurstider tisdag 3.9.2019 kl.18:00-20:30
tisdag 10.9.2019 kl.18:00-20:30
tisdag 17.9.2019 kl.18:00-20:30
tisdag 24.9.2019 OBS! kl.19:00-21:15
tisdag 8.10.2019 kl.18:00-20:30
tisdag 22.10.2019 kl.18:00-20:30
tisdag 29.10.2019 kl.18:00-20:30
tisdag 5.11.2019 kl.18:00-20:30
tisdag 12.11.2019 kl.18:00-20:30
Första anmälan 06.06.2019 kl. 09:00
Sista anmälan 02.09.2019
Avgiftstyp Terminsavgift
Avgift € 90
Förkunskaper Inga förkunskaper krävs.
Mål Efter avslutad kurs har den studerande bekantat sig med språket och den spanska kulturen, lärt sig förstå tydligt tal i lugnt tempo och börjat använda språket i tal och skrift i enkla vardagssituationer. Målet är också ett gott uttal av europeisk spanska.
Innehåll Under kursen övas förståelse av enkelt tal med enkel vokabulär som anknyter till konkreta situationer eller den egna erfarenheten. De studerande lär sig berätta om sig själv och sin närmaste krets, att reda sig i enkelt umgänge och i de vanligaste servicesituationerna. De läser korta texter från vardagliga sammanhang (reklam, brev, matsedlar, tidtabeller, texter i dialogform o. dyl.) och skriver korta, enkla meddelanden som har att göra med vardagliga behov och enkla beskrivningar om mycket bekanta ämnen (verkliga eller fiktiva personer, händelser, egna och familjens planer). Studerande ska vid uppgifter öva olika branschspecifika frågor och teman och på detta vis lära sig språket inom sitt branschområde.
Arbetssätt Gruppundervisning samt övrigt arbete.
Examination Aktivt deltagande, minst 75 % närvaro samt godkända övnings- och inlämningsuppgifter. Skriftlig tentamen.
Litteratur Waldenström, Westerman, Wik-Bretz. (2007). Caminando 1. Natur & Kultur läromedel.

Utskriven 23 oktober 2019 kl 19:56