Småbarnspedagogik - Ht19 Akademiska studiefärdigheter/Nätbaserad

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Universitetskurs
Ämne/kursnamn Småbarnspedagogik - Ht19 Akademiska studiefärdigheter/Nätbaserad
Föreläsare FM Pettersson Nancy /
Studiepoäng 5
Kursram Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.
Kurstider Kursen går helt på nätet under tiden 7.10-8.12.2019.
Första anmälan 06.06.2019 kl. 09:00
Sista anmälan 11.09.2019
Avgiftstyp Terminsavgift
Avgift € 90
Inledning Kursen ingår i de kompletterande studierna för lärarbehörighet inom småbarnspedagogik.
Målgrupp Den som siktar på lärarbehörighet inom småbarnspedagogik, den som vill förkovra sina tidigare kunskaper inom området samt alla andra intresserade.
Mål Lärandemål
Studerande förväntas efter avslutad kurs kunna
 verka effektivt i studiemiljön vid ÅA
 känna igen egna lärstilar och studievanor och kunna välja rätt lärstrategier för att stödja sitt lärande på bästa sätt samt behärska effektiv tidsplanering
 planera, följa upp och utvärdera sina studier
 använda relevanta informationsresurser och bibliotekstjänster effektivt samt kunna tillämpa olika sökstrategier.
Innehåll Kursen ger en introduktion i akademiska studier, studiemiljön, studieteknik och studieplanering, samt informationskompetens
Arbetssätt Kursen går helt på nätet, lärplattformen Moodle används.

Utskriven 23 oktober 2019 kl 19:36