Informationssystem - Ht19 Analytics

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Universitetskurs
Ämne/kursnamn Informationssystem - Ht19 Analytics
Föreläsare Universitetslärare Heikkilä Markku /
Studiepoäng 5
Kursram Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.
Kurstider fredag 13.9.2019 kl. 18:00-21:15
lördag 14.9.2019 kl. 9:00-13:00
fredag 4.10.2019 kl. 18:00-21:15
lördag 5.10.2019 kl. 9:00-13:00
Första anmälan 06.06.2019 kl. 09:00
Sista anmälan 02.09.2019
Avgiftstyp Terminsavgift
Avgift € 90
Mål Efter avklarad kurs bör de studerande:
- förstå varför analytiskt kunnande är viktigt i näringslivet
- känna till hur data används i företag för att göra bättre beslut och för
att vara mera effektiva och konkurrenskraftiga
- känna till grundläggande terminologi och metoder inom analytik
- förstå och kunna beskriva skillnaderna mellan deskriptiv analytik,
prediktiv analytik och preskriptiv analytik
- förstå nyttan av att visualisera data samt kunna skapa ändamålsenliga
visualiseringar av data
- ha grundläggande färdigheter i deskriptiv analytik.
Allmänfärdigheter:
- analytiskt och systematiskt tänkesätt
- problemlösningsförmåga
- IT-kunskaper
- teoretiskt kunnande inom den egna branschen.
Innehåll Beslutsfattande är en central del av vardagen för såväl privatpersoner som företagsledare.
Beslut görs om bl.a vilka produkter som skall produceras, hur de skall prissättas, hur många personer skall anställas, hur allokera marknadsföringsbudgeten och ifall en investering skall göras.
Företagen har i dagsläget tillgång till en allt större mängd data och information från olika källor, t.ex via sociala medier, sensorsystem och internet. Många av besluten kan vara svåra att göra eftersom de har betydande ekonomiska konsekvenser och inverkar på företagets fortsatta
framgång. Dessutom är framtiden alltid osäker och många som deltar i beslutsfattandet kan ha olika åsikter. Ekonomer behöver därför kunna hantera data och information; förvandla dem till insikter och värdefull kunskap för företaget.
Under kursen får de studerande insikter i hur data och information används i företag för att fatta goda beslut och lär sig dessutom grunderna i datavisualisering och deskriptiv analytik.

Utskriven 23 oktober 2019 kl 20:55