Krispsykologi - Ht19 PTSD/långtidsverkningar

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Universitetskurs
Ämne/kursnamn Krispsykologi - Ht19 PTSD/långtidsverkningar
Föreläsare Psykolog Garoff Ferdinand /
Studiepoäng 5
Kursram Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.
Kurstider fredag 4.10.2019 kl. 17:00-21:00
lördag 5.10.2019 kl. 9:00-16:30
söndag 6.10.2019 kl. 9:00-15:30
Första anmälan 06.06.2019 kl. 09:00
Sista anmälan 11.09.2019
Avgiftstyp Terminsavgift
Avgift € 90
Mål Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande:

- kunna ge en ingående beskrivning av symptombilden och aktuella teorier beträffande posttraumatiskt stressyndrom
- beskriva förekomst av PTSD, riskfaktorer, och samsjuklighet
- beskriva lämpliga diagnosticerings- och behandlingsmetoder och främjande av psykisk hälsa efter kriser.
Innehåll Kursen presenterar diagnoser, teori och praktik kring posttraumatisk stress och relaterade diagnoser. Kursinnehållet fokuserar på vad PTSD är, samsjuklighet mellan PTSD och andra diagnoser, och hur man kan främja psykisk hälsa på lång sikt efter ett trauma.
Arbetssätt Föreläsningar, hemuppgifter och tentamen/uppsats.
Examination Tentamen/uppsats.
Litteratur Friedman, M. J., Keane, T. M. & Resick, P. A. (ed). 2014. Handbook of PTSD: Science and practice. Guilford Press.

Utskriven 23 oktober 2019 kl 20:31